Breaking News

ทุนการศึกษา

รับตรง61 โครงการทุนช้างเผือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 2.จำนวนรับทั้งหมด 10 ทุน 3.คุณสมบัติของผ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ     2.จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง 3.คุ …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน61 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ   เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   2.จำนวนรับทั …

อ่านต่อ »

เอสโซ่มอบทุน 70ทุน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง กำหนดการรับสมัคร สถาบันการศึกษาจัดส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 256 …

อ่านต่อ »

ทุนสกอ.โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1-3 กรกฏาคม 2560 เวลา08.30-16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ …

อ่านต่อ »

เตรียมตัวให้พร้อม!รวมทุน7โครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ประเทศไทย

1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบู …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนดี 50% สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  คณะนิเทศศาสตร์ ให้ทุนเรียนดี 50% สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล   คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนได้ 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. เกรดเฉลี่ยรวม 3.00   กำหนดการรับสมัคร ⇒เปิ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลรามาธิบดี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง         สำหรับน้องที่สนใจโครงการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับนักเรียนที่ …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนฟรีจากทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

    สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเร …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่า …

อ่านต่อ »