มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยมหิดล TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รับตรงพร้อมทุน64 โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทย …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 หลักสูตร 2 ปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดก …

Read More »

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน(admission2) มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCA …

Read More »

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCA …

Read More »

รับตรง63 ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเทคโนโล …

Read More »

รับตรง63 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัค …

Read More »

รับตรงพร้อมทุน63 โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับนักเรียนที่ส …

Read More »

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป …

Read More »