มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดตามข่าวสอบเข้า มอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »

ทุน รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศราย …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มทยอยประกาศรายละเอียด …

Read More »

TCAS65 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกรอบ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศร …

Read More »