Breaking News

รวมเกณฑ์ TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ

มาแล้วจ้า รวมเกณฑ์ TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ รอบสุดท้ายแล้ว ขอให้ทุกคนตั้งใจนะ เป็นกำลังใจให้ทุกคน

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ

 

เปิดทั่วประเทศ

 

รับตรง67 รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่<<

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*เปิดรับสมัครวันที่ 5-9 มิถุนายน 2568

 

ภาคเหนือ 

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2567 คลิกอา่นที่นี่<<

*รอบ4 ครั้งที่2 เปิดรับสมัคร วันที่ 6-12 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกอ่านที่นี่ <<

*รอบ4 ครั้งที่2 เปิดรับสมัคร วันที่ 6-12 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567 คลิกสมัครที่นี่ <<

*หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมดเขต 3 มิถุนายน 2567

*สาขาอื่น หมดเขต 5 มิถุนายน 2567

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รอบรับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่<<

เปิดรับสมัคร วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา2567

*รอบ4 ครั้งที่1 หมดเขต 3 มิถุนายน 2567

*รอบ4 ครั้งที่2 เปิดรับสมัคร วันที่ 4-11 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567 

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ  มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2567 คลิกสมัครที่นี่<<

*สาขาอื่นๆ ยกเว้นพยาบาล หมดเขตวันที่ 3 มิถุนายน 2567

*เฉพาะคณะครุศาสตร์ วันที่ 1-4 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

*ไม่เปิดรับสมัครแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567

 

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

*รอประกาศรอบ 4 ครั้งที่ 2

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

ภาคกลาง 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567

*ไม่เปิดรับสมัคร

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2567

*รอบ 4 ครั้งที่1 หมดเขตแล้ว รอว่าจะเปิดรับสมัครอีกไหม

*รอประกาศ

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว ปีที่แล้ว เปิด 5 ครั้ง 

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2567

หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปีการศึกษา2568

หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่<<

หมดเขตวันที่ 12 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่<<

*หมดเขตวันที่ 7 มิถุนายน 2567

รอบ4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกอ่านที่นี่

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567

หมดเขตแล้ว 

*รอประกาศ จะเปิดรอบ 4 ครั้งที่2 ไหม

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2567 คลิกอา่นที่นี่<<

*เปิดรับสมัคร ครั้งที่2 วันที่ 8-11 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับรตงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบับเทคโนโลย่พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2567 คลิกสมัครที่นี่<<

*รอบ 4 ครั้งที่2 เปิดรับสมัคร วันที่ 1-10 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปีการศึกษา2567 คลิกสมัครที่นี่<<

*รอบ4 เพิ่มเติม เปิดรับสมัครวันที่ 1-10 มิถุนายน 2567

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา2567  คลิกสมัครที่นี่<<

*รอบ4 เพิ่มเติม เปิดรับสมัครวันที่ 1-10 มิถุนายน 2567

 

 

ภาคตะวันออก

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่<<

หมดเขตวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ภาคใต้

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567

*แต่ละโครงการเปิดรับสมัครไม่เหมือนกัน

 

TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา2567

*หมดเขตแล้ว

 

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีทุนการศึกษามากมาย อัตรามีงานทำ 95 % 

 

ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก  คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *