Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดบุคคลชาย/หญิงเพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 54 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดบุคคลชาย/หญิงเพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 54 อัตรา

 

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับ

นายทหารสัญญาบัตร

 

 

นายทหารชั้นประทวน

 

 

พนักงงานราชการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร (แตํงตั้งยศเป็นวําที่ร๎อยตรี, วําที่เรือตรี, วําที่เรืออากาศตรี) จำนวน ๑๓ อัตรา (ผนวก ก)
๒.๒ นายทหารประทวน (แตํงตั้งยศเป็นสิบตรี, จําตรี, จําอากาศตรี) จ านวน ๑๓ อัตรา (ผนวก ข)
๒.๓ พนักงานราชการ จ านวน ๒๘ อัตรา

54 อัตรา

 

3.เอกสารที่ใช้สมัคร  (ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   (ต้องอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้อง)   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

One comment

  1. ปภัสร์รญา

    ใส่เลขไปรษณีย์ไม่ได้เลยค่ะ*

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น