Breaking News

รับตรง64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2563

หรือ
2. สมัครออนไลน์ : วันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2563

หรือ
3. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2 – 25 พฤศจิกายน 2563 อาคาร 23 ชั้น 2
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
5. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
09.00 -11.00 น สอบวัดแววความเป็นครู
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
09.00 -11.00 น สอบความถนัดทางวิชาชีพ
11.00 -12.00 น ประเมินสุขภาพจิต
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 2 ธันวาคม 2563
7. รายงานตัว : วันที่ 6 ธันวาคม 2563

 

*กรณีสมัครที่โรงเรียนไม่ทันน้องสามารถสมัครด้วยตัวเองหรือสมัครออนไลน์ต่อได้นะจ้า

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การปฐมวัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ศิลปะดิจิทัล ดนตรี การพัฒนาสังคม ศิลปะและการออกแบบ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถิติประยุกต์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา การบัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

กว่า 3 พันที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน

 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรและครุศาสตรบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

ระเบียบแสดงผลการเรียน ปพ1

รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

แฟ้มสะสมงาน

โดยจัดส่ง EMS ถึง งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 กรณีน้องสมัครทางออนไลน์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร  <<คลิกโหลดที่นี่>>

แบบฟอร์ม Portfolio <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *