Breaking News

รับตรง64 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2564

 

*รับตรงนี้ ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ของสาขาวิชารังสีเทคนิคh ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดใน ขั้

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ(ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่) :ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

⇒สอบข้อเขียน (โปรดพิมพ์หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครมาด้วย) : วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐- ๑๕.๓๐ น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน :วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

⇒ยืนยันสิทธิ์ทาง email  :วันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

⇒รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ :วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

⇒ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๖ :วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

⇒เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ : วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เรียนจันทร์-ศุกร์)

๑๓. สถานที่เรียน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (สาขาวิชารังสีเทคนิค และคณะวิทยาศาสตร์)

๑๔. วันและเวลาเรียน     ปีที่ ๑-๒  เรียน จันทร์-ศุกร์  เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ปีที่ ๓-๔  เรียน จันทร์-ศุกร์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒50 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต-ชีวะ) มีคะแนน GAT(ถ้ามี) PAT1(ถ้ามี) PAT2(ถ้ามี) และ O-net (ถ้ามี)

หรือ

⇒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) รับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

หรือ

⇒สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต หรือสาขาใกล้เคียงซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

⇒มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

⇒มีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

⇒ไม่เป็นผู้ทุพพลลภาพและไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

⇒สามารถฝึกงานได้ในวันและเวลาราชการ ครั้งละประมาณ ๑๐ สัปดาห์ติดต่อกัน โดยตลอดหลักสูตรต้องฝึกงานทั้งหมด ๔ ครั้ง

⇒หากคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบปรนัย วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิชาละ ๒๕ ข้อ และภาษาอังกฤษ ๕๐ ข้อ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒1,000 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด

⇒ ทะเบียนบ้าน

⇒บัตรประจำตัวประชาชน

⇒ใบแสดงผลการเรียน (ป.พ1/GPAX/ Transcript)

⇒ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ปพ.2)/ใบปริญญาบัตร (ถ้ามี)

⇒คะแนน ONET GAT PAT1 PAT2 (ถ้ามี)

⇒หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด ระบุชื่อผู้ได้รับทุน และชื่อหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา (กรณีได้รับทุน)

⇒หลักฐานการขำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งนำฝากเข้า/โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก ชื่อบัญชี ม.ร.วท.บ. (รังสีเทคนิค) รุ่น 16 เลขที่บัญชี 1562289874

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

4 comments

  1. ถ้าไม่สอบpat2 จะสมัครได้มั้ยคะ

  2. แล้วสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรืออังดฤษคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *