Breaking News

รอบ2 เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ2 เพิ่มเติม ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566

*ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบข้อเขียน : วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 กรณีสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
วันรายงานตัว(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)) : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
วันรายงานตัว(หลักสูตรอื่น ๆ) : วันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลารายงานตัว : เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปะดิจิทัล ดนตรีสากล ดุริยางคศิลป์ การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปะและการออกแบบ

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการลงทุน การจัดการ การตลาด การสื่อสารมวลชน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,479 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน เฉพาะคณะครุศาสตร์

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

ระเบียนแสดงผลการเรียน

รูปถ่าย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *