สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67

4สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศระเบียบการรับสมัครในระบบ TCAS67 รอบPortfolio โควตา แอดมิชชั่น ปีการศึกษา2567

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67

 

รอบ2 โควตา

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 มีนาคม 2567

ส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 เมษายน 2567

ตรวจร่างกาย : ส่งภายใน วันที่ 23 เมษายน 2567

ทดสอบบุคลิกภาพ : วันที่ 24 เมษายน 2567

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ clearing house :  วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

โควตาบุตรเจ้าหน้าที่ ปี65และ66 5 ที่นั่ง ปี67 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒มีเกรดเฉลี่ย  2.50 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

⇒มีคะแนนสอบ TGAT  T-score  แต่ละ Partไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒TGAT Part ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10 Part การคิดอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 10 สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต ร้อยละ 10   T-score  แต่ละ Partไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

⇒ A-Level วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์1 15 % เคมี 15 % ชีววิทยา 20 % และภาษาอังกฤษ 20 %

 

 

โควตาภาคตะวันออก ปี65 รับ 30 ที่นั่ง ปี66 20 ที่นั่ง ปี67 25 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒มีเกรดเฉลี่ย  2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

⇒มีภูมิสำเนาอยู่ในเขตตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

⇒มีคะแนนสอบ TGAT  T-score  แต่ละ Partไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒TGAT Part ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10 Part การคิดอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 10 สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต ร้อยละ 10   T-score  แต่ละ Partไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

⇒ A-Level วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์1 15 % เคมี 15 % ชีววิทยา 20 % และภาษาอังกฤษ 20 %

 

ประเภทโควตาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  5 ที่นั่ง รับปีแรก

 

ประเภทโควตาผู้สำเร็จปริญญาตรี สาขาอื่น 10 ที่นั่ง รับปีแรก

*สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มีคะแนน

*คะแนนขั้นต่ำวิชา TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test )28
หรือ
*คะแนนขั้นต่ำวิชา CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย35
หรือ
*คะแนนขั้นต่ำวิชา TOEFL CBT (Test of English as a Foreign Language Computer-Based Test )87
หรือ
*คะแนนขั้นต่ำวิชา IELTS (International English Language Testing System)4
หรือ
*คะแนนขั้นต่ำวิชา คะแนนขั้นต่ำ TOEIC (Test of English for International Communication)310

รอบที่3  แอดมิชชั่น

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

จำนวนรับ ปี64 รอบที่3 Admission1 168 ที่นั่ง รอบที่3 Admission2 10 ที่นั่ง ปี65 178 ที่นั่ง ปี66 180 ที่นั่ง ปรับครั้งที่ 1 193 ที่นั่ง ปี67  130 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75  6 ภาคเรียน หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต รับทั่วประเทศ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT Part ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10 Part การคิดอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 10 สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต ร้อยละ 10 โดย T-score แต่ละPart ไม่ต่ำกว่า 30

⇒ A-Level  วิชา คณิตศาสตร์1 15 % เคมี 15 % ชีววิทยา 20 % และภาษาอังกฤษ 20 %

 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 

จำนวนรับ ปี64 20 ที่นั่ง ปี65 13 ที่นั่ง ประกาศจริง 19 ที่นั่ง ปี66 26 ที่นั่ง และรอบเพิ่มเติม 4 ที่นั่ง

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก ปีที่แล้ว 

⇒GPAX

⇒TGAT  TGAT1 10 %  TGAT 2 10 % TGAT3 10 % โดยแต่ละ Part คะแนต้องไม่ต่ำกว่า30 คะแนน

⇒A-Level วิชาคณิต 1 15 % เคมี 15 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 %

⇒สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพ

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รอบ 1 Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 8 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 มกราคม 2567

ตรวจร่างกาย : ส่งภายใน วันที่ 24 มกราคม 2567

ทดสอบบุคลิกภาพ : วันที่ 29 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ยืนยันสิทธิ์ clearing house : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

 

จำนวนรับทั้งหมด

ปี65 5 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง ปี67 50 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25

เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ผลการสอบความรู้ภาษาอักฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 50 % ประกอบด้วย TOEFL CBT 100 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 32 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET (PBT) 300 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) 40 คะแนนขึ้นไป หรือ CUTEP 40 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 350 คะแนนขึ้นไป  หรือ MU GRAD 40 คะแนนขึ้นไป

*สมัครสอบ CU TEP TU-GET คะแนนออกทันแน่นอน

 

แฟ้มสะสมงาน 50 % แบ่งเป็น ระดับชาติ/นานาชาติ/ ด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ/รางวัลด้านคุณธรรม และจริยธรรม ร้อยละ 15 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 20 การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ร้อยละ 1

 

 

สิทธิประโยชน์น้องๆที่สอบติด

 

ไม่เชื่อดูด้านล่าง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   ในระบบTCAS  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. มัณฑนา กาฬภักดี

    รอบ4รอบรับตรง64จะเปิดให้สมัครวันไหนหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0