Breaking News

รับตรง62 รอบที่5 รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 รอบที่5 รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

*ฝากน้องเช็คค่าเทอมให้ด้วยนะครับ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒42 ที่นั่ง อาจจะมีการเพิ่มมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒O-NET

⇒GAT-PAT2

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.คณะอื่่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับ

⇒คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การท่องเที่ยว,การจัดการการโรงแรม ภาคปกติและภาคพิเศษ ,ภ่าษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภาคปกติและภาคพิเศษ ,อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาคปกติ

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา ,ไฟฟ้า ,เครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ,เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ,คอมพิวเตอร์ศึกษา ,

⇒คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาผลิตพืช ,สัตวศาสตร์ ,เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา

⇒คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาดภาคปกติและภาคพิเศษ ,การจัดการ-การจัดการทั่วไป ,การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ,การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน,การเงิน,การบัญชี,เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,Marketing นานาชาติ,InternationalBusiness Adminsitration นานาชาติ ,Business Engilsh นานาชาติ

⇒คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบแฟชั่นและการแต่งกาย,อาหารและโภชนาการ,ปฐมวัย,ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรม

⇒คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม,ประติมากรรม,ศิลปะภาพพิมพ์,ศิลปะไทย,ออกแบบนิเทศศิลป์,ออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย,นาฏศิลป์ไทยศึกษา,ดนตรีคีตศิลป์ไทยและสากลศึกษา,

⇒คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์,เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย,เทคโนโลยีสื่อและดิจิทัล,เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์,เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

⇒คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา คณิตศาสตร์,ชีววิทยาประยุกต์,สถิติประยุกต์,เคมี,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ฟิสิกส์ประยุกต์,

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน,

⇒วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์,สุขภาพและความงาม,นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *