Breaking News

รับตรง60 2โครงการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รับตรง60 2โครงการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการรับตรง

เส้นทางพิชิตฝัน

⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 – 21 กุมภาพันธ์ 2560
⇒ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 9 มีนาคม 2559
⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 17 มีนาคม 2560
⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 25 มีนาคม 2560
⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านาการสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 29 มีนาคม 2560

 

กำหนดการใหม่

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า
⇒เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยวิชา่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
⇒มีคะแนนสอบ GAT-PAT และเก้าวิชาสามัญ
⇒คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้

 

2.คณะและสาขาที่เปิดรับ
⇒สาขาวิชาโบราณคดี             จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ   จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชามนุษยวิชา             จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชาภาษาไทย             จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส         จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

 

3.เกณฑ์การคัดเลือก
⇒คะแนนสอบ GAT-PAT และ9 วิชาสามัญ
รับตรง คณะโบราณคดี มหาวิ
⇒สอบสัมภาษณ์ (ควรมีแฟ้มสะสมงาน)

 

4.ค่าสมัครสอบ
⇒700 บาท

5.เอกสารในการใช้สมัครสอบ  (ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
⇒บัตรประจำตัวผู้สมัคร
⇒ใบระเบียบแสดงผลการเรียน
⇒บัตรประจำตัวประชาชน
⇒เอกสารอื่นๆที่คณะกำหนดเพิ่มเติม

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter   

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

โครงการความสามารถพิเศษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เส้นทางพิชิตฝัน
⇒เปิดรับสมัคร :วันที่ 10 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2559
⇒วันสุดท้ายส่งแฟ้มสะสมงาน :วันที่ 23 ธันวาคม 2559
⇒วันสุดท้ายของการชำระเงิน :วันที่ 28 ธันวาคม 2559
⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 12 มกราคม 2560
⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 21 มกราคม 2560
⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 27 มกราคม 2560

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
⇒ป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่น
⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00
⇒เกรดเฉลี่ยแต่ละวิชาตามที่สาขาระบุไว้

2.สาขาที่เปิดรับ
⇒สาขาวิชาโบราณคดี  จำนวนรับ  5 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชาภาษาไทย  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
⇒สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวนรับ  5 ที่นั่ง

3.เกณฑ์การคัดเลือก
รับตรง60 ความสามารถพิเศษ

4.เอกสารในการสมัคร
⇒ใบสมัคร
⇒สำเนาเอกสารว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ

5.ค่าสมัครสอบ
⇒700 บาท

ค่าเทอม
รับตรง60 ความสามารถพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

?ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง    คลิกที่นี้
?ระเบียบการรับสมัครโครงผู้มีความสามารถพิเศษ     คลิกที่นี้
?เว็บไซต์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิกที่นี้

 

———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี้

รวมรับตรงมหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิกที่นี้

ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *