Breaking News

โครงการครูเพื่อท้องถิ่นปี2561 เปิดรับสมัครเพื่อเป็นข้าราชการครู 27,000 ตำแหน่ง

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการครูเพื่อท้องถิ่นปี2561 เปิดรับสมัครเพื่อเป็นข้าราชการครู 27,000 ตำแหน่ง

เส้นทางพิชิตฝัน

⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 17 มกราคม 2561

⇒สอบข้อเขียนวันที่ 28 มกราคม 2561 โดยสอบเพียงวันเดียว ก

กลุ่มนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สอบช่วงเช้า กลุ่มนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1 สอบช่วงบ่าย

⇒ประกาศผลการสอบข้อเขียนวันที่ 10 เมษายน 2561

 

1.หลักสูตรที่สมัครได้

หลักสูตรครุศาสตร์/ครุศาสตรบัณฑิต ที่สกอรับรองแล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

27,000 ที่นั่ง

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในภาพรวมวิชาเอกและวิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ศึกษาก่อนการรับสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 ได้แก่

⇒นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 / นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 / นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-2 / นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องมีผลการเรียนชั้นปีที่ 1

⇒สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่รวมผลคะแนน O-net ตามใบ ปพ.1 รวมทั้งต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่/วิทยาลัยหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) /สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด/พื้นที่ กลุ่ม เขต ที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒การสอบข้อเขียนเป็นการเขียนความเรียงที่มีเนื้อหาประกอบด้วยการสื่อสาร การแก้ปัญหาทักษะการคิดขั้นสูง จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นค่าน้ำหนัก ได้แก่

⇒จิตวิญญาณความเป็นครู 40% ศักยภาพการใช้ภาษา 30% และทักษะการคิดแก้ปัญหา 30%

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ได้แก่

⇒กลุ่มที่ 1 นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่มีเกณฑ์การตรวจข้อสอบที่แตกต่างกัน มีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดค่าน้ำหนักผลคะแนนการสอบเขียนความเรียงร้อยละ 70 และผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 30 กลุ่มที่ 2

 

⇒กลุ่มนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่มีเกณฑ์การตรวจข้อสอบที่แตกต่างกัน และมีการสอบสัมภาษณ์ จะคิดคะแนนเฉพาะการสอบข้อเขียน สำหรับการสอบสัมภาษณ์พิจารณาเฉพาะผ่านและไม่ผ่าน ทั้งนี้ หากไม่ผ่านสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 

5.เอกสารในการรับสมัคร

แต่ละชั้นปีไม่เหมือนกัน ให้น้องติดตามจากในระเบียบการ

 

6.ขั้นตอนการสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิกอ่านที่นี้
⇒ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   คลิกอ่านที่นี้

⇒ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิกอ่านที่นี้
⇒ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   คลิกอ่านที่นี้

⇒ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐    คลิกอ่านที่นี้

⇒เว็บไซต์รับสมัครครูคืนถิ่น      คลิกสมัครที่นี้

———————————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

One comment

  1. ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดี ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *