Breaking News

รวมรับตรงในระบบtcas61 คณะเภสัชศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่1 จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง

 

ที่มาของรูปคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี้

 

รอบที่2 จำนวนรับทั้งหมด 101 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับทั้งหมด 16 ที่นั่ง

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

โครงการปกติ  จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

โครงการพิเศษ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ

⇒วิชาเฉพาะ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒.GAT/PAT 2
⇒วิชาสามัญ 9 วิชา ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
⇒สอบสัมภาษณ์

ที่มารูป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิกที่นี้

 

รอบที่3 จำนวนรับทั้งหมด 405 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับทั้งหมด 155 ที่นั่ง

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

⇒วิชาเฉพาะจัดสอบโดยกสพท.
⇒ O-NET ไม่ต่ำกว่า 60 %
⇒วิชาสามัญ
⇒ผลการตรวจสุขภาพ
⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

จัดสอบโดยระบบกสพท.

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒.O-NET ไม่ต่ำกว่า 60 %
⇒วิชาสามัญ
⇒GAT/PAT
⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

จัดสอบโดยระบบกสพท.

สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒O-NET ไม่ต่ำกว่า 60 %
⇒ วิชาสามัญ
⇒GAT/PAT
⇒สอบสัมภาษณ์

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

โครงการปกติ  จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

โครงการพิเศษ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

รูปคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รอบที่4 แอดมิชชั่น จำนวนทั้งหมด 203 ที่นั่ง

*จำนวนรับยังไม่แน่นอน ถ้ามีน้องสละสิทธิ์รอบ1-3 อาจจะมีการเพิ่มทุกมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับทั้งหมด 21 ที่นั่ง

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 32 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒O-NET
⇒GAT, PAT
⇒GPAX

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒O-NET
⇒ GAT, PAT
⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒O-NET
⇒GAT/PAT
⇒GPAX

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

โครงการปกติ  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

โครงการพิเศษ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

⇒O-NET
⇒GAT/PAT
⇒GPAX

 

รอบที่5 จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ จำนวนรับ  5 ที่นั่ง

สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ  5 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT/PAT 2
⇒วิชาสามัญ 9 วิชา ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

โครงการพิเศษ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

สรุป

1.จำนวนรับทั้งหมด 734 ที่นั่ง

2.รอบที่รับมากที่สุดคือรอบที่ 3 ในระบบกสพท ชะงั้นคนที่อยากเข้าเภสัช ควรจะสมัครวิชาสามัญหรือเป็นไปได้สอบเข้ารอบที่3 ให้ได้

3.กรณีรอบที่ 3 ไม่ได้ ก็ควรจะได้รอบที่ 4 โดยใช้ GPAX GAT PAT2 และO-NET

คะแนนขั่นต่ำในรอบแอดมิชชั่นที่ควรสอบได้

สรุปโอกาศติดทั้ง 4 มหาวิทยาลัย

ที่มาของรูป โปรแกรมคำนวณแอดมิชชั่น admission prenium  คลิกที่นี้

4.อย่าลืมดูค่าเทอมให้ละเอียดด้วยนะ

 

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0