Breaking News

ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์️

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

! ! ! เปิดรับสมัครแล้ว ! ! !
สำหรับน้องๆมัธยมปลายที่สนใจสมัครค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดมครั้งที่5 “Game of Allied’s Thrones” สามารถสมัครได้แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่จะแนะแนวทางการศึกษาและสอดแทรกเนื้อหาต่างๆที่มีประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมและการศึกษาในต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกสาขาวิชาที่จัดขึ้น

 

กำหนดการ
• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561

-ขยายเวลาการับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2561
• ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
• ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
• ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
• ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561
• วันที่จัดกิจกรรมวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561

 

สถานที่จัดกิจกรรม
• คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ และอาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
• คณะสหเวชศาสตร์อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทุกแผนการเรียน
• มีความสนใจในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา
แฟชั่น เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 1-11/2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) แนบค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท (ใช้ธนบัตรมูลค่า 50 บาทเท่านั้น) ใส่ในใบสมัครหน้าที่ 9
3) แนบซองจดหมายขนาด 6.4 X 9 นิ้ว (ซื้อได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ 10 บาทพร้อมจ่าหน้า
ซองถึงตัวเองจำนวน 1 ซอง (ใช้สำหรับแจ้งผลการคัดเลือกและส่งของที่ระลึก)
*หมายเหตุ* ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยลายมือที่บรรจงอ่านง่าย ทั้งนี้หากพบว่าหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง คณะกรรมการการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี
รายละเอียดอื่นๆสามารถอ่านได้ในเอกสารการสมัคร โดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “สวมกาวน์ก้าวสู่โดม” และ แอคเคาท์ทวิตเตอร์ @domegowntu

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบและใบสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เพจค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม  <<คลิกที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

ค่ายบอกถึงความเป็นตัวของน้องเอง ฝากค่ายนี้ด้วยะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *