Breaking News

เรียนฟรี อังกฤษ คณิต และอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครน้องๆและผู้ที่สนใจจะเรียนทางด้านภาษาเพิ่มเติม โดย เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คณิต และอื่นๆ ฟรี มีเกียรติบัตรให้ด้วย

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

เรียนฟรี อังกฤษ คณิต และอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.กำหนดการรับสมัคร

การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น

เริ่มเรียนได้ วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. แก้ไข เป็น 11.00 น.
สิ้นสุดการเรียน 30  ตุลาคม 2566

 

มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: ไวยากรณ์พร้อมรบ รุ่นที่ 9

คอร์สดังกล่าวดำเนินการเปิดมาถึงรุ่นที่ 8 เริ่มลงทะเบียน 1 กันยายน 2566เวลา 11.00 น.
เริ่มเรียนได้ 4 สิงหาคม 2566
สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566

 

มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์

คอร์สดังกล่าวดำเนินการเปิดมาถึงรุ่นที่ 8 เริ่มลงทะเบียน 4 สิงหาคม 2566เวลา 08.00 น.
เริ่มเรียนได้ 4 สิงหาคม 2566
สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566

 

มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: Conversation มั่นใจ

รอประกาศ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

5,000 คน

 

3.รายละเอียด

เนื้อหาในรายวิชา การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประกอบด้วย

EP 1 Introduction – Presentation components

EP 2 Story message – Make it interesting right from the start

EP 3 Story message – Make it well–organized in the body part

EP 4 Story message – Make it memorable at the end

EP 5 Verbal message – Stress in words and chunks in sentences

EP 6 Verbal message – Speak with techniques

EP 7 Visual message – Say it right on screen

EP 8 Visual message – Language for graphs and charts

EP 9 Conclusion

 

 

เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ ประกอบด้วย

EP 1 : Parts of speech

EP 2 : Noun-Forming Suffixes

EP 3 : Adjective Forming Suffixes

EP 4 : Verb Adverb Forming Suffixes

EP 5 : Parts of speech # 1

EP 6 : Parts of speech # 2

EP 7 : Error Identification # 1

EP 8 : Error Identification # 2

 

 

มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: Conversation มั่นใจ

 

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือ Part ที่เรียกว่า Speaking โดยนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

EP 1 – Conversations

EP 2 – Longer Conversations

EP 3 – Understanding Idioms #1

EP 4 – Understanding Idioms #2

EP 5 – Expressions and Idioms #1

EP 6 – Expressions and Idioms #2

EP 7 – Expressions and Idioms #3

EP 8 – Proverbs #1

EP 9 – Proverbs #2

 

EP 10 – Proverbs #3

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ และกลุ่มคำต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ใครก็ได้ที่สนใจ

 

5.เกียรติบัตรและเกณฑ์

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

วิชาอื่นๆที่เปิดรับสมัครอยุ่ 

เรียนฟรี อังกฤษ ภาษาสเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น เลข ชีวเคมี และอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น รุ่นที่ 5

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42007

 

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: What (Love) is in the air? รุ่นที่ 4

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42008

 

พอลิเมอร์: การสังเคราะห์ผ่านกลไกแบบอนุมูลอิสระ และการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42009

 

Exploring Mixed Realities รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42010

 

ผู้พิทักษ์ป่าต้นน้ำ รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42011

 

ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน รุุ่นที่ 3

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42012

 

การทำความเข้าใจงบการเงิน รุ่นที่ 8

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42013

 

Principles of Innovation and Entrepreneurship: VIE รุ่นที่ 4

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42014

 

ทำอย่างไรให้โฆษณาได้ดีต่อใจและไม่เครียดมากในสังคมหลังโควิด 19 รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42015

 

ไตวายเฉียบพลันสำหรับประชาชน รุ่นที่ 4

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42016

 

ระบบประกันสุขภาพ รุ่นที่ 4

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42017

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42018

 

พสุธากัมปนาท รุ่นที่ 1

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/42045

 

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ประวัติศาสตร์

https://mooc.chula.ac.th/course-detail/109

 

🔥การพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 4
🔥 มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : ประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 3
🔥 วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ รุ่นที่ 4
🔥 English for Job Hunters รุ่นที่ 8
🔥 ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 5
🔥 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : ความน่าจะเป็นและสถิติ รุ่นที่ 4
🔥 เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดการพลาสติก รุ่นที่ 3
🔥 ความปกติใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย (BIM) รุ่นที่ 3
🔥 Solving Everyday Life Problems with Computational Thinking รุ่นที่ 1
🔥 ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม รุ่นที่ 5
🔥 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2
🔥 ความปลอดภัยด้านสิ่งส่งตรวจ รังสีวิทยาและทันตกรรม รุ่นที่ 2
🔥 สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว รุ่นที่ 3

 

 ความผกผันทางประชากรกับธุรกิจ รุ่นที่ 5

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34802

 

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต รุ่นที่ 4

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34803

 

มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด : Conversation มั่นใจ รุ่นที่ 8

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34804

 

Service Design Innovation รุ่นที่ 3

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34805

 

ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ รุ่นที่ 5

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34806

 

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป รุ่นที่ 6

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34807

 

พูดจาภาษารัสเซีย รุ่นที่ 4

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34808

 

การสื่อสารในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34809

 

Music Therapy ดนตรีบำบัด รุ่นที่ 3

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34810

 

ความปลอดภัยด้านกายภาพ ยา และโภชนาการ รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34811

 

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: ขยะ ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34812

 

ลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลาย รุ่นที่ 2

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34813

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ลงทะเบียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   <<คลิกลงทะเบียนที่นี่>>

 

 

บทความแนะนำ

รวม 16 คอร์สเรียนฟรี ภาษาอังกฤษ มีเกียรติบัตรให้ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คอร์สเรียนฟรี มีเกียรติบัตร สำหรับน้องอยากสอบเรียนพยาบาล <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

ตัวอย่างวิธีการสมัคร

1.คลิกที่ลงทะเบียนเรียน

 

2.ให้กดคำว่า enroll

 

2.เมื่อลงทะเบียนได้แล้ว จะขึ้นแบบนี้ เรียนได้เลย

 

3 comments

  1. มีคอร์อังกฤษมันจะดีต่อเด็กมากๆๆ ทำให้เด็กอาจจะเก่งอังกฤษได้มากขึ้น

  2. นส.ฐิตาพร ศรีสว่างค์

    หนูไม่เก่งอังกฤษยังอ่านไม่ออกเลย

  3. รุสวานึ เจ๊ะเต๊ะ

    สนใจให้ลูกเรึยนค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0