Breaking News

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2568

ทนรัฐบาลญี่ปุ่น มาแล้วจ้า เรียนฟรี มีเงินทุนรายเดือนให้ ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2568 อย่าลืมเตรียมตัวสมัครกันนะ

 
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2568

 
ทุนเรียนฟรี จากรัฐบาลญี่ปุ่น เปิดรับสมัครอยู่นะ

-เตือน! ทุนนักวิจัย หมดเขต 17 พฤษภาคมนี้ ทุนอื่นๆ หมดเขต 24 พฤษภาคมนี้
-มีทุนเรียนฟรี หอฟรี และสวัสดิการอื่นๆมากมาย
-เปิดตั้งแต่ครู บริหาร บัญชี พยาบาล เภสัช วิศวะ และอื่นๆ

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2568
#dek67 #เด็กซิ่ว #tcas67 #ทุนเรียนฟรี #ทุนการศึกษา #ทุน

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2568


รายละเอียดของทุน 

⇒เป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

⇒มีเงินทุนรายได้ให้ ประมาณ 33,000 บาท ต่อเดือน

⇒มีตั๋วเครื่องบินไทย-ญี่ปุ่น ไป-กลับ

 

กำหนดการรับสมัคร

ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)
⇒ปิดรับเอกสารทางไปรษณีย์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบที่เว็บไซต์  : วันที่ 14 มิถุนายน 2567

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 23 มิถุนายน 2567

⇒ประกาศผล :  วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566

⇒ประกาศผลผู้ได้รับทุน : ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566

 

ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)
ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)
***ปิดรับเอกสารทางไปรษณีย์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567.โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

*สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)
ปิดรับเอกสารการสมัคร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 .***
 

******************************************************

คลิกค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ <<คลิกหาที่นี่>>

******************************************************

 
รายละเอียดของทุน

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่ น (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่ชาวไทย
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยมี7ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดสาขา

 

1.ทุนระดับปริญญาตรี

คณะและสาขาที่เปิดรับ  โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 4 ปี หรือ 6ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒มีสัญชาติไทย อายุุไม่เกิน 25 ปี

⇒จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ อาชีวะ หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั่นปีสุดท้ายและคาดว่าจบภายในมีนาคมปีถัดไป

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.30 สามารถยื่นผลสอบ JLPT หรือ EJU

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

สายวิทย์ สอบ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์หรือชีววิทยา ตามสาขาวิชา

สายศิลป์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

⇒สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ  เฉพาผู้ผ่านสอบข้อเขียน

 

2.ทุนระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยี 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล ไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม อื่นๆ) โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 3-3.5 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สัญชาติไทย เกิดตั้งแต่  วันที่ 2 เมษายนปี 1997
⇒จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
⇒มี GPAสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี หรือฟิสิกส์ (ตามสาขา)
*ผู้ที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มได้
⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่ น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

 

3.ทุนระดับวิทยาลัยฝึกอบมรมวิชาชีพ 5-10 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒สาขาคอมพิวเตอร์ ทำอาหาร/ขนม เสริมสวย พยาบาล การจัดการ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี แฟชั่นดีไซน์ ถ่ายภาพ อะนิเมชั่น ออกแบบ ล่าม/แปล ฯลฯ โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 2 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
⇒มี GPAสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น
⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

 

4.ทุนระดับนักศึกษาวิจิย

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรี/โท

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี(นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับปริญญาตรขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปี ถัดไป
⇒มีGPAสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือ ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 อย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่ว่ากรณีใด GPAสะสมระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า 2.80

 
รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ป่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สำหรับปริญญาตรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0