Breaking News

สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือก!โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับน้องม.6 อาชีวะและเทียบเท่า ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับน้องม.6และอาชีวะ ปีการศึกษา2561

อัพเดทข่าว 

วันนี้ (18 ก.ย.) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในส่วนของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยคัดเลือกจากเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้สรุปผลการคัดเลือกดังกล่าวเรียนร้อยแล้ว

 

ผลปรากฎว่า คัดเลือกนิสิตนักศึกษาได้ จำนวน 2,874 คน จากอัตราที่มีบรรจุ 4,156 คน ใน 35 สาชาวิชา ใน41 สถาบัน อย่างไรก็ตามการที่สกอ.ได้เด็กไม่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะเนื่องจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มข้น ขณะเดียวนิสิตนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องเรียนอีก 5 ปีถึงจะได้บรรจุ และระหว่างที่เรียนแต่ละชั้นปีจะต้องมีผลการเรียน 3.00 ดังนั้นเด็กบางคนไม่อยากเสี่ยงเข้ามาเรียน เพราะกลัวว่าเรียนแล้วจะทำไม่ได้ตามสกอ.กำหนด จึงตัดสินใจไม่มาเรียน ส่วนบางสาขาที่ไม่ได้เด็กเลย อาจจะเป็นเพราะไม่มีเด็กที่คุณสมบัติครบตามที่กำหนดทั้งนี้ในส่วนของอัตราที่เหลือจะต้องส่งคืนให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

 

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกที่บรรจุได้ในสาขาวิชาต่าง ๆได้แก่ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ 7 อัตรา การศึกษาพิเศษ 38อัตรา เกษตรกรรม 24 อัตรา คณิตศาสตร์ 443 อัตรา

 

คหกรรมศาสตร์ 8 อัตรา คอมพิวเตอร์47 อัตรา เคมี 20 อัตรา เครื่องกล(ช่างยนต์) 2 อัตรา เครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน) 1 อัตรา

 

จิตวิทยาและการแนะแนว 22 อัตรา ชีววิทยา 23 อัตรา

 

ดนตรีไทย 6 อัตรา ดนตรีศึกษา 8 อัตรา ดนตรีสากล 1อัตรา ทัศนศิลป์ 3 อัตรา นาฎศิลป์ 11 อัตรา

 

ปฐมวัย 184 อัตรา ประถมศึกษา 377 อัตรา พลศึกษา 124อัตรา ฟิสิกส์ 19 อัตรา ภาษาไทย 513 อัตรา ภาษาอังกฤษ 363 อัตรา วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 223 อัตรา

 

วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา วิศวกรรมโยธา(ไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา วิศวกรรมอุตสาหการ 1อัตรา ศิลปะ 45 อัตรา สังคมศึกษา 329 อัตรา สุขศึกษา 24 อัตรา

 

อิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้าสื่อสาร) 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 3 คน ส่่่วนเทคนิคโลหะ(ช่างเชื่อม) สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจศึกษา/เลขานุการไม่มีเด็กผ่านเกณฑ์

 

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/education/666812

 

จากที่พี่สอบถามมา สาเหตุที่หลายคนไม่ผ่านเพราะเกรดไม่ถึง คะแนนไม่ผ่าน อย่าลืมตั้งใจสอบให้ติดนะ ผู้ที่เป็นครูก่อนที่จะได้ไปรับผิดชอบอนาคตคนอื่น ต้องรับผิดชอบอนาคตตัวเองให้ได้ก่อน

 

 

การรับในปี62 ให้น้องรอติดตามอีกครั้งนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไร สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆได้ด้านล่างเลยนะ แต่ละปีไม่เปลี่ยนไปมากนะ

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

เส้นทางพิชิตฝัน

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 21-29 มีนาคม 2561

ชำระเงิน : ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

ส่งเอกสารการสมัคร (ส่งแบบEMS) : ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขาที่ต้องสอบอ่านในระเบียบการ ): วันที่ 2 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 เมษายน 2561

รายงานตัว : ในวันเวลาที่กำหดน

 

โครงการนี้เข้าร่วมระบบ TCAS รอบที่2

คลิกค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกค้นหารับตรงที่นี้<<

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ที่เข้าร่วมทั่วประเทศ สาขาที่เปิดรับดูจากเกณฑ์การคัดเลือก

⇒44 สถาบัน 144 หลักสูตร จำนวนรับ 4,165 ที่นั่ง

*จังหวัดที่เข้าร่วมตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ  <<คลิกอ่านที่นี้>>

 

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

*ค่าสมัครสอบ 180 บาท

3.เกณฑ์การคัดเลือก

*ห้ามลืมสอบแม้แต่วิชาใดวิชาหนึ่งในสาขาที่น้องอยากเข้า

 

4.เอกสารการใช้สมัคร

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครทั้งหมด คลิกอ่านที่นี่

เกณฑ์คัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    คลิกอ่านที่นี้

รีวิวการสมัคร <<คลิกที่นี่>>

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและจังหวัด พร้อมจำนวนที่รับ    คลิกอ่านที่นี้ 

เว็บไซต์รับสมัครโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา    คลิกที่นี้

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

59 comments

 1. สงสัยค่ะ
  >> จบ 5 ปีแล้วต่อโท สาขาตรงวิชาที่สอนได้มั้ย
  คืออ่านระเบียบ 3 แผ่นไม่บอกอะไรเลย?? ควรทำยังงายย

 2. ขออนุญาตสอบถามหน่อยน่ะค่ะ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต้องสมัครทางออนไลน์หรือส่งใบสมัครไปค่ะ และเปิดรับสมัครวันไหน หรือว่าต้องสอบโอเน็ตให้เสร็จก่อน แล้วค่อยสมัครค่ะ

 3. มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้

 4. พี่นัทค่ะแล้วราชภัฎยะลาเข้าร่่วมไหมค่ะ

 5. พี่นัทค่ะ…คือหนูอยากทราบว่าตอนเราเลือกสถาบันจำเป็นต้องอยู่ ณ จังหวัดนั้นๆไหมค่ะ

 6. อยากทราบว่าเด็กสามารถสมัครได้รึเปล่าคะ

 7. พี่นัทคะคือ งง ค่ะว่า เป็นผู้มีสำเนาทะเบียนบ้านไม่ต่ำกว่า2 ปีที่เรียกบรรจุนี้คืออะไรค่ะ

 8. พี่ค่ะเรียน กศน. สมัครได้มั้ยค่ะ
  (จบปีนี้)

 9. ทำไม่ถึงคิดกันได้ให้เด็กภาคอีสานไปเรียนภาคเหนือแล้วเอกคณิตราชภัฏฯของโคราชก็ไม่เปิดเอาส่วนไหนคิดกันช่างคิดได้เน๊าะไม่สงสารผู้ปกครองรึไงคิดได้

  • เป็นโควตาจากสกอประกาศมาครับ การรับขึ้นอยู่กับความต้องการครูของเขตนั้นๆด้วย ไม่ใช่มีแค่ครูคืนถิ่นม.6 แต่มีโครงการครูคืนถิ่นของมหาวิทยาลัยด้วย และครูผู้ช่วยสำหรับผู้ที่จบแล้ว อยากให้ผู้ปกครองกลับไปย้อนคิดดีๆนะครับ ว่าการที่มีโครงการนี้ดีกว่าไม่มีแน่นอนครับ ถ้าเค้าอยากเป็นครูจริงๆ ยอมลำบาก 5 ปีแต่กลับมาใช้ทุนที่บ้านเกิดทั้งชีวิต ผมว่าคุ้มค่านะครับ

   เนื่องจากในเว็บไซต์มีเด็กมาดูเยอะ ลักษณะการพิมพ์จะผู้ปกครองแสดงทัศนคติเลย คำว่าเอาส่วนไหนคิด มันแรงเกินไปครับ

 10. อยากสอบถามค่ะ ตอนนี้เปิดรับสมัครรึยังค่ะ แล้วถ้าสมัครต้องติดต่อที่วิทยาลัยที่จะลงเรียน หรือติดตามเฟสนี้ค่ะ แล้วจบอาชีวบัญชีนี้สมัครได้รึเปล่าค่ะ

  • ตอนนี้ยังไม่ปิดนะจ้า สมัครที่สกอนะจ้า เบื้องต้นไปเช็คว่าน้องได้สอบครบที่เค้ากำหนดไหม แล้วไปดูว่าจังหวัดตัวเองเข้าร่วมมหาวิทยาลัยนะจ้า จุจุ

 11. อีกนานมั้ยคะกว่าจะเปิดรับสมัคร ต้องสมัครที่ไหนยังไง แล้วเวลาที่เปิดรับสมัครเค้าจะแจ้งทางไหน พี่จะบอมากข่าวใช่มั้ยคะ หนูจะได้ติดตามข่าวถูก ^^”

 12. พี่ครับขออนุญาตสอบถามครับ คือตอนนี้ผมเรียนครูอยู่ปีหนึ่ง สามารถที่จะสมัครโครงการนี้ได้ไหมครับ

  • ของมหาวิทยาลัยก็เปิดให้เด็กในมหาวิทยาลัยลงสอบตั้งแต่เดือนธันวาแล้วจ้า ปีหน้าก็สมัครได้นะ

 13. เอกสารที่ต้องส่งมีอะไรบ้างคะพี่

 14. แล้วคนที่สอบติดรอบแรกแล้วสามารถสมัครโครงการนี้ได้ไหมค่ะ

 15. พี่คะอนุญาติถามหน่อยนะคะคือหนูงงตรงที่บอกว่าเลือกสังกัดให้ตรงกับทะเบียนบ้านนี้มันยังไงหรอคะ เลือกตามสังกัดโรงเรียนหรือว่ายังไงคะ?

 16. พี่ค่ะ คือหนูสมัครแล้ว แต่มันไปติดตรงเลือกเขตที่เราจะลงอ่ะค่ะ ตรงนั้นมันกดไม่ได้ ต้องทำไงค่ะ

  • ลองเปลี่ยนสาขาแล้วกลับไปเลือกสาขาเดิม ถ้าไม่มีอีกลองไปเช็คระเบียบการว่า เขตเรารับสาขานั้นไหมนะ

 17. อยากสอบถามว่าถ้าไม่ได้ครูรอบนี้ ต้องรอรอบไหนเหรอคะ พอจะทราบมั้ยคะ

 18. กรณีบิดาเสียชีวิตต้องส่งใบทะเบียนบ้านของบิดามั้ยคะ แล้วในใบมรณบัตรต้องให้เซ็นสำเนาถูกต้องมั้ยคะ

 19. จะหาว่าโง่ก็ได้ครับ อันไหนคือใบสมัครที่ต้องแนบรูปหรอครับ ใช่ใบเดียวกับที่จะเอาไปจ่ายตังค์มั้ยครับ คือไม่รู้จริงๆ

 20. ณัฐนภาภรณ์ ขวกเขียว

  ครูพัฒนาท้องถิ่นคืออันเดียวกันกับครูคืนถิ่นไหมค่ะ

 21. พี่นัทค่ะเขาประกาศผลการคัดเลือกทางไหนค่ะ

 22. เจินเจิน

  ทราบว่ามีคนสละสิทครูพัฒนาท้องถิ่น จะเปิดรับให้ครบจำนวนอีกมั้ยค่ะ เมื่อไรค่ะ (และคนที่ยืนยันสิทธิรอบ2แล้วอยากวช้สิทธิยื่นครูพัฒนาท้องถิ้นอีกจะมีหวังมั้ย) และมีข้อเหลื่อมล้ำเรื่องคะแนนแต่ละจังหวัดคะแนนสูงต่ำต่างกันมาก บางจังหวัดคนที่ได้คะแนนต่ำมาก และมากกว่าคนที่ไม่ได้ในอีก จังหวัด น่าเห็นใจ แต่ก็อย่างว่าเนาะ เราให้สิทธิจังหวัดใครจังหวัดเรา

  • ปีหน้าเลยจ้า จุดประสงค์ของครูคืนถิ่น คือ ต้องการให้น้องๆกลับไปทำงานที่บ้านเกิดตัวเองจ้า บรมคะแนนพื้นที่บางพื้นที่ก็ต่ำเช่นกัน พี่แนะนำคือ น้องสอบติดครูให้ได้ ในมหาวิทยาลัยก็ยังมีสอบแข่งขันครูคืนถิ่นอยู่ปีที่แล้วรับ 27000 ที่นั่งเลยโดยเด็กที่เรียนครูปี1-5 จะแข่งขันกันเอง

 23. ขอสอบถามได้มั้ยคะ
  ได้ข่าวมาว่า สพฐ ให้ทุนเด็กที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดบึงกาฬ
  เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ครูปฐมวัย
  ม.6 ปวช ข่าวนี้จริงมั้ยคะ

 24. ขอสอบถามหน่อยนะครับ โครงการครูคืนถิ่น ปีหน้าเขาจะมีการเพิ่มมหาลัยที่ผ่านการคัดเลือกไหมครับ

 25. เรียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องค่าเทอมเหมือนเรียนปกติไหมคะ

 26. พิชญา บุญสร้าง

  อยากทราบว่า เด็กปี63 ยังสมัครโครงการนี้ได้ไหมค่ะ

 27. คือถ้าภูมิลำเนาของเรา ของพ่อแม่อยู่ที่จ.บุรีรัมย์ แล้วเราสามารถสอบที่ขอนแก่นได้ไหมคะ ถ้าได้คือก็เรียนที่ขอนแก่นแต่บรรจุที่บุรีรัมย์ไหม ของคุณคำตอบล่วงหน้าค่ะ

  • ตามระเบียบการระบุไว้เลยจ้า ถ้าได้มหาวิทยาลัยไหนก็จะให้เราไปบรรจุที่จังหวัดหรือเขตที่น้องอยู่หรือใกล้เคลียงกันจ้า

 28. เด็กซิ่ว60สมัครได้ไหมค่ะ

 29. นักศึกษา ครุศาสตร์ชั้นปีที่5 สามารถสมัครครูคืนถิ่นปี62 ได้มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0