หมดเขตแล้ว! ค่ายวิชาการ “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seeds Camp 2018)” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ค่ายวิชาการ “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seeds Camp 2018)” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ด้วยศูนย์บริการการศึกษาร่วมกับส านักวิชา ส่วนสื่อสารองค์กร ส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ได้ก าหนดจัดกิจกรรม“วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seeds Camp 2018)” โดยจัดให้มีเสริมทักษะการเรียนรู้สอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซึมซับบรรยากาศมหาวิทยาลัย ความผูกพันกับอาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น ทักษะการอยู่ร่วมกัน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก ความผูกพันกับรุ่นพี่นักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัย ความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรและความสนใจ เข้าศึกษา ได้สัมผัส ทดลอง อุปกรณ์การเรียนการสอนและความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย บรรยากาศของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องปฎิบัติการ อาคารเรียนรวม สนามกีฬา สวนวลัยลักษณ์ ฯลฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้บริการเมื่อเป็นนักศึกษา ซึ่งจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน และความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้อยู่ร่วมกัน ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยผ่าน รูปแบบของการจัดกิจกรรมร่วมกัน

2. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย อุปกรณ์การเรียนการสอนและความพร้อม ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง หลักสูตรที่สนใจ เกิดความผูกพันกับรุ่นพี่นักศึกษา และอาจารย์

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนที่มีคุณภาพ จากโรงเรียนมาตรฐานของประเทศ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยใช้บุคคลเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน

 

 

รายละเอียดของค่าย

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1. กลุ่มสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 150 คน

แบ่งเป็น – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

– สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

– สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

– สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

– สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

2. กลุ่มสำนักวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ รับจำนวน 100 คน

แบ่งเป็น

– สำนักวิชาการจัดการ

– สำนักวิชาการศิลปศาสตร์

– สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

3. กลุ่มส านักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับจำนวน 80 คน

แบ่งเป็น – สำนักวิชาแพทยศาสตร์

– สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

– วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

หมายเหตุ 1. หากในแต่ละฐานกิจกรรม สำนักวิชาไหนมีผู้สมัครเต็มจำานวน จะปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการใน สำนักวิชานั้นทันที โดยสำนักวิชาจะเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมค่าย

2. หากผู้สมัครในสำนักวิชาใดมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนแผนรับ จะเปิดรับสมัครในสำนักวิชาอื่นๆซึ่งอยู่ใน กลุ่มสำนักวิชาเดียวกันเพิ่มจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

330 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

4.กำหนดการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1-16 สิงหาคม 2661 (กรณีค่ายเต็มจะปิดรับสมัครเลย)

ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการพัก : วันที่ 24 สิงหาคม 2561

วันค่าย: วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0