Breaking News

ฝึกงาน จิตอาสา มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์อาสาสมัครศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ชวนน้องๆที่มี จิตอสา เข้าร่วม ฝึกงาน เป็นอาสาสมัคร โดยมีเกียตริบัตรให้

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ฝึกงาน จิตอาสา มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศิริราช


กำหนดการรับสมัคร

*น้องๆสามารถลงทะเบียนก่อนได้เลย เมื่อเปิดรับสมัครจะได้สมัครทัน

 

กิจกรรมตลอดทั้งเดือน พฤษภาคม เปิดเวลา 14.00 น. ทุกกิจกรรม

อาสาสมัครช่วยแนะนำ Siriraj connect application

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม : วันที่ 4 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567

 

อาสาสมัครช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม : วันที่ 4 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567

อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม : วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2567

 

อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด อายุ 15- 25 ปี เต็มใน 4 นาที

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม : วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2567

 

อาสาสมัครให้บริการหน่วยตรวจโรคจักษุ เต็มใน 3 นาที

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม : วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2567

 

 

รอบ6

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 26 เมษายน 2567 เต็มใน 3 นาที

กิจกรรม : วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2567

 

รอบ5

สมัครทางออนไลน์ :วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น เต็มใน 1 นาที

 

รอบ 4

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

กิจกรรม : วันที่ 11 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

 

รอบ 3

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

กิจกรม : วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

 

รอบ 2 เต็มใน 7 นาที

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00

กิจกรรม : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567

 

รอบ1  เต็มใน 10 นาที

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

กิจกรรม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567

*เวลา ปฏิบัติงาน 7 ชั่วโมง รับวันละ 4 คน


*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 1.คูณสมบัติของผู้สมัคร

กิจกรรมตลอดเดือนพฤษภาคม

นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตามจิตอาสากำหนด

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

รอบ 6

นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุ 15- 25 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

 

รอบ 5

นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุ 16 – 25 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

รอบ 4

นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุ 16 – 45 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อและกระดูก

 

รอบ 3

นักเรียนนักศึกษา อายุ 15 – 25 ปี

มีทักษะการสื่อสาร

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

แต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษาเรียบร้อย 

ต้องได้รับวัคซีน Covid-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

อาสาสมัครส่งผลตรวจ ATK พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทางข้อความเพจ “ศิริราชเพื่อสังคม” ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

อาสาสมัคร ประจำจุดวัดความดันโลหิต วันละ 20 คน

ธนาคารเลือด 4 คนต่อวัน อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

ช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 2คน ต่อวัน (4 ชั่วโมง)

Siriraj Connect Application 4 คน ต่อวัน

ริการหน่วยตรวจโรคจักษุ 4 คน ต่อวัน

 

3.ค่าสมัครและค่าเข้าร่วมกิจกรรม

ฟรี

 

4.สถานที่

โรงพยาบาลศิริราช

หน่วยระงับปวด ภาควิญญวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ศูนย์รับบริจาคเลือด โรงพยาบาลศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3

 

5.สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัคร

จะมีการนัดอบรมใน zoom ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้น้องทราบ

เลือก 1 วันที่จะปฏิบัติงาน เวลา 08.00-16.30 น. เวลา 8 ชั่วโมง

อาสาสมัครจะได้ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 อาทิตย์ โดยจะส่งทางไปรษณีย์

กรณีน้องไม่สามารถมาได้ ให้รีบแจ้งล้วงหน้า 1 อาทิตย์ กรณีลงทะเบียนไว้ แล้ว ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ทางโรงพยาบาลจะมีการสงวนสิทธิ์พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆในครั้งต่อไป 

โปรดตรวจสอบวันว่างของผู้สมัครให้ดี เพื่อไม่เป็นการกันสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีผู้สมัครกดเลือกวันหลายวัน และทำการยกเลิกโดยไม่มีเหตุจำเป็น ทางเจ้าหน้าที่ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

6.จัดทำโดย

ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

 

7.รายละเอียดของจิตอาสา

อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต

ช่วยเหลือให้คำแนะนำการใช้เครื่องวัดความดัน

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลในการแนะนำสถานที่ ณ จุดบริการ

 

อาสาสมัครช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

ช่วยเหลือประคองผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

 

 

อาสาสมัครช่วยแนะนำ Siriraj connect application

ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก Siriraj Connect Application แก่ผู้ใช้บริการ

 

อาสาสมัครบริการหน่วยตรวจโรคจักษุ

ช่วยจัดแถว/ดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ

ช่วยพยุงผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ

 

 

8.ขั้นตอนการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก

  1. เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก แล้วสมัครสมาชิก เลื่อนลงมาแล้วน้องจะเจอ
  2. รอระบบอนุมัติภายใน 48 ชม. และเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ท่านได้ตั้งเอง
  3. เลือกกิจกรรม อาสาสมัคร ตามประกาศที่น้องสมัคร
  4. เลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในระบบถือเป็นอันเสร็จสิ้น
  5. ก่อนถึงวันเข้าร่วมกิจกรรม 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งเรื่องวันอบรม(ทุกวันพุธ เวลา 16.50 – 17.30 น. โดยส่งรหัสให้ทางเข้าE-mail

 

 

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

  1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”
  2. กดเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครแนะนำ ตามโครงการที่เปิดรับในแต่ละรอบ เช็คด้วยนะ รอบที่จะลง เปิดอะไร รายละเอียดด้านบน

 

9. เกียรติบัตร

จะได้ในวันสุดท้ายที่น้องปฏิบัติงาน

 

ลงทะเบียน รอเจ้าหน้าที่ยืนยัน ลิงค์ด้านล่าง ⇓

เว็บไซต์รับสมัคร โครงการ ฝึกงาน จิตอาสา โรงพยาบาลศิริราช <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

หลังจากทะเบียน เจ้าหน้ายืนยันให้แล้ว

ล็อคอินเข้าระบบ  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

แล้วดูกิจกรรม ที่ทำเลย

 

*รีบลงทะเบียนก่อน รอระบบอนุมัติ หลังจากนั่นให้สมัครวันเวลาที่ระบุไว้ 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

*เกียรติบัตร สามารถเอาไว้ใช้ยื่นสอบเข้ามหาลัย ขอทุน เรียต่ออื่นๆ หรือสมัครงานบางที่  ขอให้ทุกคนโชคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0