Breaking News

ฝึกงาน จิตอาสา มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์อาสาสมัครศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ชวนน้องๆที่มี จิตอสา เข้าร่วม ฝึกงาน เป็นอาสาสมัคร โดยมีเกียตริบัตรให้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ฝึกงาน จิตอาสา มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศิริราช

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 9

สมัครทางอนอไลน์ : เริ่ม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบ 8

สมัครทางออนไลน์ : เริ่ม วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566

 

รอบ 7

สมัครทางออนไลน์ : เริ่ม วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เต็มใน 3 นาที

วันจัดกิจกรรม : เดือนตุลาคมนี้

รับวันละ 16 คน

 

 

รอบ 6

สมัครทางออนไลน์ : เริ่ม วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เต็มใน 1 นาที

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 11 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2566

*เวลา ปฏิบัติงาน 5 ชั่วโมง รับ 5 คน ต่อสัปดาห์ ที่น้องเลือก

*รอบนี้ เหมาะอย่างมากกับการยื่นรอบ 1 Portfolio บางมหาวิทยาลัยกำหนดต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 วัน

 

รอบ5

สมัครทางออนไลน์ : เริ่มวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

 

กิจกรรมช่วยใส่ซอง วันมหิดล : วันที่ 23-30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น  เต็มใน 3 นาที

หรือ

กิจกรรมอาสาสมัคร  siriraj connect application : วันที่ 4 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 เต็มใน 20 นาที

 

รอบ 4 เต็ม ใน 8 นาที

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

กิจกรรม : วันที่ 4 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566

*เวลา ปฏิบัติงาน 4 ชั่วโมง รับวันละ 2 คน

*สามารถเลือกวันได้เลย

 

 

รอบ 3 เต็ม ใน 8 นาที

สมัครทางออนไลน์ : เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

*เต็มไวมาก แนะนำ ลงทะเบียนก่อนไว้เลย เมื่อเปิดแล้วให้รีบสมัคร ไม่ต้องรอเพื่อน รอบที่แล้วเต็มใน 20 นาทื

กิจกรรม : วันที่ 4 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566

*เวลา ปฏิบัติงาน 7 ชั่วโมง รับวันละ 4 คน

*สามารถเลือกวันได้เลย

 

รอบ2 เต็ม ใน 20 นาที

สมัครทางออนไลน์ : เริ่มวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

*เต็มไวมาก แนะนำ ลงทะเบียนไว้เลย เมื่อเปิดแล้วให้รีบสมัคร ไม่ต้องรอเพื่อน รอบที่แล้วเต็มใน 5 นาทื

กิจกรรม : วันที่ 11 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2566

*เวลา ปฏิบัติงาน 4 ชั่วโมง รับวันละ 5 คน

 

รอบ1 เต็มใน 5 นาที

สมัครทางออนไลน์ : เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

*เต็มไวมาก ให้รีบสมัครเลยเมื่อเปิด ไม่ต้องรอเพื่อน รอบที่แล้วเต็มใน 1 ชั่วโมงเลย

กิจกรรม : วันที่ 11 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2566

*เวลา ปฏิบัติงาน 7 ชั่วโมง รับวันละ 4 คน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คูณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนนักศึกษา อายุ 16 – 25 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

แต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษาเรียบร้อย 

ต้องได้รับวัคซีน Covid-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

อาสาสมัครส่งผลตรวจ ATK พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทางข้อความเพจ “ศิริราชเพื่อสังคม” ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ 9 ประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย  วันละ 2 คน/วัน

 

รอบ 8 รับ วันละ 4 คน/วัน  อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

 

รอบ 7 รับ 16 คน / วัน

ช่วยเหลือให้คำแนะนำการใช้เครื่องวัดความดัน

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลในการแนะนำสถานที่ ณ จุดบริการ

 

รอบ 6  รับ 5 คน/ สัปดาห์

 

รอบ5

กิจกรรมช่วยใส่ซอง วันมหิดล  วันละ 5 คน  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กิจกรรมอาสาสมัคร  siriraj connect application วันละ 5 คน เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

รอบ4

วันละ 2 คน เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

รอบ1 2 และ3

วันละ 4 คน  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

3.ค่าสมัครและค่าเข้าร่วมกิจกรรม

ฟรี

 

4.สถานที่

รอบ 9

หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

 

รอบ 8

ศูนย์รับบริจาคเลือด โรงพยาบาลศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3

 

5.สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัคร

จะมีการนัดอบรมใน zoom ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้น้องทราบ

เลือก 1 วันที่จะปฏิบัติงาน เวลา 08.00-16.30 น. เวลา 8 ชั่วโมง

อาสาสมัครจะได้ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 อาทิตย์ โดยจะส่งทางไปรษณีย์

กรณีน้องไม่สามารถมาได้ ให้รีบแจ้งล้วงหน้า 1 อาทิตย์ กรณีลงทะเบียนไว้ แล้ว ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ทางโรงพยาบาลจะมีการสงวนสิทธิ์พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆในครั้งต่อไป 

โปรดตรวจสอบวันว่างของผู้สมัครให้ดี เพื่อไม่เป็นการกันสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีผู้สมัครกดเลือกวันหลายวัน และทำการยกเลิกโดยไม่มีเหตุจำเป็น ทางเจ้าหน้าที่ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

6.จัดทำโดย

ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

 

7.รายละเอียดของจิตอาสา

รอบ 8 รอประกาศ

 

รอบ 7

ช่วยเหลือให้คำแนะนำการใช้เครื่องวัดความดัน

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลในการแนะนำสถานที่ ณ จุดบริการ

 

รอบ 6 บริการแนะนำผู้ป่วย (ผู้ป่วยสัมพันธ์)

 

รอบ5

กิจกรรมช่วยใส่ซอง วันมหิดล นำการ์ดใส่ลงซองปิดผนึก และนับจำนวนที่ทำเสร็จ จัดวางให้สวยงาม

กิจกรรม Siriraj Connect Application ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการใช้งานแอฟ เพื่ออำนวยความสะอาดในการบริการ รวมทั้ง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลในการลงทะเบียนผ่านระบบ

 

รอบ4

ช่วยเหลือ ดูแล และประคองผู้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

อำนวยความสะดวก แก่ผู้มาใช้บริการ

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาล

 

8.ขั้นตอนการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก

  1. เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก แล้วสมัครสมาชิก เลื่อนลงมาแล้วน้องจะเจอ
  2. รอระบบอนุมัติภายใน 48 ชม. และเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ท่านได้ตั้งเอง
  3. เลือกกิจกรรม อาสาสมัคร ตามประกาศที่น้องสมัคร
  4. เลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในระบบถือเป็นอันเสร็จสิ้น
  5. ก่อนถึงวันเข้าร่วมกิจกรรม 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งเรื่องวันอบรม(ทุกวันพุธ เวลา 16.50 – 17.30 น. โดยส่งรหัสให้ทางเข้าE-mail

 

 

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

  1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”
  2. กดเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครแนะนำ ตามโครงการที่เปิดรับในแต่ละรอบ เช็คด้วยนะ รอบที่จะลง เปิดอะไร รายละเอียดด้านบน

 

9. เกียรติบัตร

จะได้ในวันสุดท้ายที่น้องปฏิบัติงาน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบ 1 2  3 4 5 เต็มแล้ว

 

ลงทะเบียน รอเจ้าหน้าที่ยืนยัน ลิงค์ด้านล่าง ⇓

เว็บไซต์รับสมัคร โครงการ ฝึกงาน จิตอาสา โรงพยาบาลศิริราช <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

หลังจากทะเบียน เจ้าหน้ายืนยันให้แล้ว

ล็อคอินเข้าระบบ  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

แล้วดูกิจกรรม ที่ทำเลย

 

*รีบลงทะเบียนก่อน รอระบบอนุมัติ หลังจากนั่นให้สมัครวันเวลาที่ระบุไว้ 

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

*เกียรติบัตร สามารถเอาไว้ใช้ยื่นสอบเข้ามหาลัย ขอทุน เรียต่ออื่นๆ หรือสมัครงานบางที่  ขอให้ทุกคนโชคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0