Breaking News

รวมสถาบันที่ปรับจำนวนรับใหม่ TCAS รอบ3 คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า รวมสถาบันที่ปรับจำนวนรับใหม่ TCAS รอบ3 คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2565 ที่นี่เปิดรับเยอะขึ้นบ้าง ที่นี่มีคำตอบให้น้องแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมสถาบันที่ปรับจำนวนรับใหม่ TCAS รอบ3 คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2565

 

ฝากน้องๆที่เข้ามาอ่าน จะลงพยาบาลที่ไหน อย่าลืมเข้ามากรอกข้อมูลให้พี่ด้วยนะ  <<คลิกกรอกที่นี่>>

 

ภาคเหนือ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ครั้งที่ 1 ปรับเป็น 28 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 34 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 36 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 14 ที่นั่ง  ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 19 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง  ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 8 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 17 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 24 ที่นั่ง 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับปรับใหม่ 100 ที่นั่ง  นานาชาติ 5 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรับเดิม 30 ที่นั่ง ปรับใหม่ 40 ที่นั่ง 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรับเดิม 40 ที่นั่ง ปรับใหม่ 80 ที่นั่ง 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ยังไม่ปรับจำนวนรับ

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 12 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 22 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 8 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 11 ที่นั่ง 

6.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 10 ที่นั่ง 

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

7.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับเดิม 40 ที่นั่ง ปรับใหม่ 46 ที่นั่ง 

8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวนรับ 28 ที่นั่ง จำนวนรับไปรวมกับ รอบ 4

9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวนรับ 43 ที่นั่ง ไม่ปรับจำนวนรับ

10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวนรับเดิม 30 ที่นั่ง ปรับใหม่ 40 ที่นั่ง 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

ภาคกลาง

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 58 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 76 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง ) จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 34 ที่นั่ง  ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 36 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 44 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 45 ที่นั่ง  

4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 31 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 37 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 36 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 38 ที่นั่ง 

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก) จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 14 ที่นั่ง 

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 19 ที่นั่ง  ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 24 ที่นั่ง 

8.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 47 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 53 ที่นั่ง 

9.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 34 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 46 ที่นั่ง 

10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง เป็น 11 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 13 ที่นั่ง 

11.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 8 ที่นั่ง 

12.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์) จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 24 ที่นั่ง 

 

สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา

13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง ปรับเป็น 90 ที่นั่ง 

14.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 96 ที่นั่ง ปรับเป็น 170 ที่นั่ง 

15.โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 84 ที่นั่ง 

16.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับเป็น 110 ที่นั่ง 

ประเภทไม่รับทุน จำนวนรับ 60 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง

ประเภทรับทุน จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

 

17.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 90 ที่นั่ง 

18.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) จำนวนรับ 178 ที่นั่ง ปรับเป็น 183 ที่นั่ง 

19.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนรับ 60 ที่นั่ง ปรับเป็น 70 ที่นั่ง 

20.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ไม่ปรับจำนวนรับ

21.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนรับ 60 ที่นั่ง ไม่ปรับจำนวนรับ

22.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวนรับ 12 ที่นั่ง ปรับเป็น 16 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออก

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จำนวนรับ 8 ที่นั่ง เป็น 13 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 21 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  จำนวนรับ 7 ที่นั่ง เป็น 13 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 18 ที่นั่ง 

 

สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา

3.คณะพยา่บาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 70 ที่นั่ง ปรับเป็น 100 ที่นั่ง

 

ภาคใต้

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 17 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 21 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง  ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 12 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวนรับ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 14 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง  ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 34 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง  ครั้งที่ 2 ปรับเป็น 18 ที่นั่ง 

 

สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา

6.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง

7.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 37 ที่นั่ง ปรับเป็น 120 ที่นั่ง

8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปรับเป็น 38 ที่นั่ง

9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปรับเป็น 15 ที่นั่ง

10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวนรับ 10 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง

11.คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง ปรับเป็น 25 ที่นั่ง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0