Breaking News

Tag Archives: รับตรงวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2560

รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางออนไลน์ : ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 หรือ ⇒สมัครด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ : วันท …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตั …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่น12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561

  รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่น12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 3 เมษายน  – 10 พฤษภาคม 2560   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 6- 10 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 กุมภา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560

รับตรง60 ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองหรือทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 ⇒ส่งเอกสารการสมัคร  : ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ⇒ตรวจสอบรายช …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว2560

  ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว2560     เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2560 ⇒ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ส …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 โควตาทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

รับตรง60 รอบที่ 2 โควตาทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – 30 เมษายน 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วัน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560 ⇒ชำระเงิน :ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ⇒ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและการชำระเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาเด็กดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

  รับตรง60 โควตาเด็กดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 6 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มีนาคม 25 …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเ …

อ่านต่อ »