Breaking News

Tag Archives: รับตรงวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับตรง60 โครงการรับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 549 ที่นั่ง   3.คุณสมบัติ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รายละเอียดอื่นติดตามในเว็บไซต์ &nbs …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ครั้งที่3 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 2.จำนวนรับทั้งหมด 452 ที่นั่ง 3.คุณสมบัติของผู้สมัคร &n …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 ยื่นportfolio มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน รอบที่1-1 : เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดอื่นรอระเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต

*เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 1 …

อ่านต่อ »

รับตรง60 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่  29 – 31 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัด บุคลิก …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ระบบโควตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองหรือทางอินเตอร์เน็ต : ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มี …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต   2.จำน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โครงการพิเศษ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เส้นทางพิชิตฝัน …

อ่านต่อ »
ปิดโหมดสีเทา