Breaking News

Tag Archives: รับตรง60

รับตรง60 โครงการรับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 549 ที่นั่ง   3.คุณสมบัติ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   2.จำนวนรับทั้ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ระบบรับเพิ่ม สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะสังคมศาสตร์   2.จำนวนรับทั้งหมด ไม่เกิน 45 ที่น …

อ่านต่อ »

แผนการรับนักศึกษา61 ทุกโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   ต้องบอกให้น้องๆทราบก่อนนะว่า รูปที่เอามาลงเป็นของรุ่นพี่ในคณะนี้นะครับ โดยเป็นแผนการรับที่ทางเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น : วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ ⇒ประกาศรายชื่อผ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 23 ม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รายละเอียดอื่นติดตามในเว็บไซต์ &nbs …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 2 กรกฏาคม 2560 ที่งานบริการการ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการส …

อ่านต่อ »