Breaking News

Tag Archives: รับตรง60

รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โควตาสำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เส้นทางพิชิตฝัน   สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมเอกสารการสมัคร :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ชำระเงิน :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 19 มิถุนายน 2560   1.คณะและสาขาท …

อ่านต่อ »

รับตรง60 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ระบบโควตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองหรือทางอินเตอร์เน็ต : ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มี …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต   2.จำน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิด …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่3สอบตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน       1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   2.จำนวนรับทั้ง …

อ่านต่อ »

รับตรง60 แบบยื่นเกรด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 แบบยื่นเกรด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : ก่อนว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 โครงการโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่ 2 โครงการโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เส้นทางพิชิตฝัน &nbs …

อ่านต่อ »