Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 อันดับ จำนวนผู้ที่เลือกคณะมากที่สุด ในระบบรับตรงKU Admission ปีการศึกษา 2560

  พี่นัทอาจให้น้องลองเปรียบเทียบ ระหว่างปีที่แล้ว กับปีนี้นะครับ ท็อป 5 ของปีที่แล้ว ติดทุกอันดับเลย โดยพี่นัทอาจจะไม่ได้มองที่จำนวนผู้สมัครแต่พีนัทจะมองอัตราการแข่งขันมากกว่า  โดยบางคณะมีผู้สมัค …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PAT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PAT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใ …

อ่านต่อ »

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาค …

อ่านต่อ »

รับตรงทั่วประเทศ60 โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง60 โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 24 -28 เมษายน 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ?สอบสัมภ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รับตรง60 โควตาเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาค …

อ่านต่อ »

รวมรับตรงพร้อมทุน60 4 โครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

รวมรับตรงพร้อมทุน60 4 โครงการ   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีคว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรสองปริญญา สาขาวิศวกรรมการบินฯและบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง60 หลักสูตรสองปริญญา สาขาวิศวกรรมการบินฯและบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีค …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รับตรง60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร ?เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยุ่ในชั้นมัธยมศึกษาช …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 10 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2559 *เนื่องจากมีน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง60 โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากข …

อ่านต่อ »