Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง60 สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์

รับตรง60 สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในกา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ครั้งที่2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์

รับตรง60 ครั้งที่2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความร …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

รับตรง60 ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำแล …

อ่านต่อ »

แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรที่เปิดรับ  ⇒แพทยศาสตรบัณฑิต ความยาก ⇒ระดับ 9.5 /10   ค่าเทอม ประมาณ 16,000 บาท   การเตรียมตัว ควรตั้งแต …

อ่านต่อ »

รับตรง ครั้งที่2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

รับตรง ครั้งที่2 วิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของ …

อ่านต่อ »

ฉันฝันที่จะเป็น ตอนมารู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลกัน

  ฉันจะฝันที่จะเป็น ตอนมารู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลกัน   ก่อนที่น้องจะเข้ามาดู ให้ฟังเพลงนี้ไป อ่านบทความนี้ไปนะครับ     1.ประวัติของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเป็นมาจากโรงศิริราชพย …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับตรง60 สาขารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง60  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ :วันที่ 15 กันยายน – 9 ธันวาคม 2559 ?สอบคัดเลือก :วันที่ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่4 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางออ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง60 มหาวิทยาลัยมหิดล เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559 ?ชำระเงิน :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ?ส่งเอกสารการสมัคร(เฉพาะโครงการโอลิมปิกและโครงการส่งเสริมเยาว …

อ่านต่อ »