Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รับตรง61 รอบที่1และ2 สถาบันการบินพลเรือน

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่1และ2 สถาบันการบินพลเรือน เส้นทางพิชิตฝัน รอบที่1 รอบที่2 ค้นหาร …

อ่านต่อ »

รวมรับตรงTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รวมรับตรงTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยน …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ รับตรง61 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เส …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง61 6 โครงการ รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 25 …

อ่านต่อ »

แผนการรับนักศึกษา61 ทุกโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   ต้องบอกให้น้องๆทราบก่อนนะว่า รูปที่เอามาลงเป็นของรุ่นพี่ในคณะนี้นะครับ โดยเป็นแผนการรับที่ทางเ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 25 …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 25 …

อ่านต่อ »

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว สวัสดีครับน้องๆ พี่นัทได้รวบรวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต  รับตรง61 ประกาศมาแล้วนะว่ารับตอนไหน พี่นัทจะรวบรว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 3 – 7 กรกฏาคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิท …

อ่านต่อ »

รับตรง60 วิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 680 ที่นั่ง 3.คุณสมบัติของผู้ส …

อ่านต่อ »
ปิดโหมดสีเทา