Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว สวัสดีครับน้องๆ พี่นัทได้รวบรวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต  รับตรง61 ประกาศมาแล้วนะว่ารับตอนไหน พี่นัทจะรวบรว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 3 – 7 กรกฏาคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิท …

อ่านต่อ »

รับตรง60 วิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 680 ที่นั่ง 3.คุณสมบัติของผู้ส …

อ่านต่อ »

สรุปจำนวนรับในระบบTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด  78 ที่นั่ง ⇒รอบที่2 ด้วยระบบโควตา จ …

อ่านต่อ »

แผนการรับนักศึกษา61 ทุกโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   ต้องบอกให้น้องๆทราบก่อนนะว่า รูปที่เอามาลงเป็นของรุ่นพี่ในคณะนี้นะครับ โดยเป็นแผนการรับที่ทางเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง  รู้หรือเปล่าว่าสถาบันนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา โดยองค์พระเทพ มีพระ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ครั้งที่1และ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

*เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒ครั้งที่ 1 : วันที่ 2-5 มิถุนายน 2560 ⇒ครั้งที่2 : วันที่ 28 มิถุนายน – …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ   2.จำนวนรับทั้งหมด ไม่ได้ระบุ 3.คุณสมบัติของผู้สมัคร     4.เกณฑ์การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์   5. …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โควตาสำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เส้นทางพิชิตฝัน   สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมเอกสารการสมัคร :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ชำระเงิน :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 19 มิถุนายน 2560   1.คณะและสาขาท …

อ่านต่อ »

มาแล้ว สัดส่วนการใช้คะแนนและจำนวนรับ ในระบบแอดมิชชั่น2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      เปรียบเทียบจำนวนรับปี 2559  2,145 ที่นั่ง ปี 2560 1,320 ที่นั่ง ลดลง 30.5 % จำนวนรับในปีนี้ยังไม่รวมผู้ที่สละสิทธิ์ในระบบรับตรงที่โครงการ   ที่มา เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหา …

อ่านต่อ »