Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยรัฐบาล

ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ2560

    เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจ …

อ่านต่อ »

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคต …

อ่านต่อ »

รับตรง รอบที่2ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม2560

รับตรง รอบที่2ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของต …

อ่านต่อ »

มาแล้ว สัดส่วนการใช้คะแนนและจำนวนรับ ในระบบแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต60

  มาแล้ว สัดส่วนการใช้คะแนนและจำนวนรับ ในระบบแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต60     *ที่นี้ไม่จำกัดคะแนนขั่นต่ำนะครับ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามในระเบียบการแอดมิชชั่นอีกรอบนะครับ จ …

อ่านต่อ »

รับตรงทั่วประเทศ60 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2560

  รับตรงทั่วประเทศ60 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์ :วันนี้ – 10 มีนาคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติและเป้าหมายของชีวิต : ว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560

รับตรง60 ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองหรือทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 ⇒ส่งเอกสารการสมัคร  : ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ⇒ตรวจสอบรายช …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 โควตาทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

รับตรง60 รอบที่ 2 โควตาทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – 30 เมษายน 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วัน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี2560

  รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอน …

อ่านต่อ »

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2560

  รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 9 มกราคม -10 มีนาคม 2560 หรือ ⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 9 มกราคม -24 มีนาคม 2560 …

อ่านต่อ »