Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รับตรง60 รอบที่2 โควตาสำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เส้นทางพิชิตฝัน   สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมเอกสารการสมัคร :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ชำระเงิน :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 19 มิถุนายน 2560   1.คณะและสาขาท …

อ่านต่อ »

มาแล้ว สัดส่วนการใช้คะแนนและจำนวนรับ ในระบบแอดมิชชั่น2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      เปรียบเทียบจำนวนรับปี 2559  2,145 ที่นั่ง ปี 2560 1,320 ที่นั่ง ลดลง 30.5 % จำนวนรับในปีนี้ยังไม่รวมผู้ที่สละสิทธิ์ในระบบรับตรงที่โครงการ   ที่มา เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต   2.จำน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 โครงการโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่ 2 โครงการโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เส้นทางพิชิตฝัน &nbs …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์หรือพยาบาลในแหล่งฝึก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์หรือพยาบาลในแหล่งฝึก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง & …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการตามรอยสายตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง60 โครงการตามรอยสายตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอ …

อ่านต่อ »

ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบสอบกลาง(admission) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบสอบกลาง(admission) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560 เส้นทางพิชิตฝั …

อ่านต่อ »