Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รับตรง60 คณะครุศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รับตรง60 คณะครุศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง60 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ …

อ่านต่อ »

ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบสอบกลาง(admission) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560

ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบสอบกลาง(admission) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครอินเตอร์เน็ต :วันที่ 10 เมษายน – 27 เมษายน 2560 อย่างไม่เป็นทางการ ที่มา   *เนื่ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง60 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางออนไลน์ :วันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 ชำระเงินค่าสมัคร :วันที …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  รับตรง60 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมาก …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2560

  รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2560     เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม2560

 รับตรง60 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส …

อ่านต่อ »

ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ2560

    เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจ …

อ่านต่อ »

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคต …

อ่านต่อ »

รับตรง รอบที่2ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม2560

รับตรง รอบที่2ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของต …

อ่านต่อ »