Breaking News

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

รวมสถาบันที่เปิคณะพยาบาล ได้รับรองแล้วบ้าง ที่นี่มีคำตอบให้น้องแล้ว รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

รวมรับตรง67+ ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สวัสดีครับน้องๆ พี่นัทได้รวบรวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต 

หวังว่าเมื่อน้องรู้ว่าแล้วที่ไหนเปิดบ้าง ก็ขอให้มีความพยายามที่จะพิชิตฝันตัวเองให้ได้ เอาแต่ฝันแต่ไม่ลงมือทำแล้วเมื่อไรความฝันจะสำเร็จ

ง ไม่อนุญาตนำบทความและรูปภาพลงไปเว็บไซต์อื่นๆยกเว้นจะได้รับอนุญาตพี่นัทแล้ว

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

อัพเดทวันที่ 31/4/67

 

ภาคเหนือ สถาบัน พยาบาลที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2.วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง
3.วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
6.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

สถาบันการศึกษาเอกชน 
10.คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิด มหาวิทยาลัยพายัพ
11.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

12คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับปี66 เป็นปีแรก

15.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับปี66 เป็นปีแรก

16. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

17.วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

18.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอรับรองสถานที่

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบัน พยาบาลที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี)
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราขชนนี อุดรธานี
6.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม)

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
7.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

15.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

16..คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

สถาบันการศึกษาเอกชน
17.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
18.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
19.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
20.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (จังหวัดขอนแก่น)
21.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (จังหวัดนครราชสีมา)
22.คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรีมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการจัดตั้งที่ทำการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

22.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

23.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

เร็วๆนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ภาคกลาง สถาบัน พยาบาลที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง)
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก)
7.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
8..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
10.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
11.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรค์ประชารักษ์นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์)

12.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
14.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (หลักสูตรต่อเนื่อง)
17.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
20.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

23.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

24.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

47. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี 2563

 

สถาบันเอกชน

26.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

27.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งหลักสูตรปกติ และสองภาษา

28.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

29.คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (กรุงเทพ)

30.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์

31..คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

32.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย (จังหวัดปทุมธานี)

33.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

34.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

35.คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น

36.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

37.คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

38.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

39.คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน

40.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

สังกัดกระทรวงกลาโหม

41.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
42.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
43.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

 

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

44.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

สังกัดกรุงเทพมหานคร
45.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

 

สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรัฐบาล

48.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปี 2564

49.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรอง เดือนมีนาคม 2567

 

 

สถาบันที่กำลังจะมีการเปิดรับเร็วๆนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาดว่า จะเปิดในปี 2568

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

ภาคตะวันออก สถาบัน พยาบาลที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ชลบุรี
2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา

4.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

สถาบันเอกชน

5.คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ปี 2564

 

ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ รอประกาศรับรองอีกครั้ง

 

 

 

ภาคใต้ สถาบัน พยาบาลที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
7.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

11.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

12.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์สภาการพยาบาล คลิกที่นี่

 

รวมรับตรง67 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คอร์สเรียนฟรี มีเกียรติบัตร สำหรับน้องอยากสอบเรียนพยาบาล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

 

กลุ่ม Facebok จะสอบเข้าพยาบาล #dek67  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม Line  อยากเข้าพยาบาล <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

30 comments

 1. ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับ แต่คุณควรแยกด้วยอะไรคือผู้ช่วยพยาบาล อะไรคือไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาล เห็นคุณลงโฆษณาโรงเรียนที่อ้างว่าเค้าสอนผู้ช่วยพยาบาลแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ ผู้ช่วยพยาบาลต้องได้รับรองจากสภาพยาบาลซิครับ ไม่ใช่จะเปิดเรียนได้กันมั่วๆ เช่นดิษฐาการบริบาล นั่นไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาล จะทำให้ผู้ที่เข้ามาอ่านข้อมูลเกิดความสับสนได้ นะครับ

  • ขอชี้แจ้งนะครับ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่คุณกรเห็น เป็นad จากgoogle นะครับ ทางgoogle จะดึงโฆษณามาเอง ทางเว็บไม่ได้รับโฆษณาจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล อย่างที่ท่านเข้าใจไว้ครับ

   ซึ่งโฆษณาที่ท่านเห็น ก็สุ่มมา

   โดยถ้าน้องเข้ามาอ่านถ้าเข้ามาอ่านดีๆจะไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ขอขอบพระคุณสำหรับความห่วงใยนะครับ ทางเว็บจะปรับปรุงข้อมูลให้เรื่อยๆครับ

 2. แอดมิน น่า อัฟเดรทข้อมูลด้วยนะครับ คณะพยาบาลบางมหาวิทยาลัย ไม่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลนะครับ และยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ เรียนไปจบออกมาก็ทำงานไม่ได้นะครับ

  • ในปี 60 ก็มีนะครับ

   • ทางแอดมินจะลงให้นะครับ

   • นวนันท์ ปัทมสุทธิกุล

    ช่วยตอบค่ะ
    พยาบาลวืชาชีพ ป.ตรี เรียน 4 ปี = RN (registered nurse) ขีดใหญ่ = ได้รับใบประกอบวิชาชีพชั้น 1

    ผู้ช่วยพยาบาล = PN (practical nurse ) เรียน 1 ปี ขีดขวาง เพิ่มวุฒิ ภายหลังโดยเรียนอีก 2 ปีเป็น พยาบาลระดับต้น เรียกพยาบาลเทคนิค = TN ( technical nurse) ขีดยาวแต่เล็กกว่า
    ถ้าเรียนอีก 2 ปี เรียกพยาบาลต่อเนื่อง (เทียบ ป.ตรี)

    ส่วน NA คือ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไขั เรียน 3 -6 เดือน แต่พบว่ามักเรียกแบบ เลี่ยงบาลีว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาล ก็ฟังดูอุ่นใจดี แต่ทำให้สับสนได้ค่ะ และบางครั้งออกแบบแต่งขาวทั้งชุด
    แต่มีขลิบเล็กๆทำให้อุ่นใจขึ้นอีกค่ะ

  • ทางแอดมินเว็บ ได้เขียนอัพเดทเบื้องต้นแล้วว่าวันที่ 5 กรกฏาคม 60 เดียวนัทจะอัพเดทให้อีกรอบนะครับ ขอบพระคุณผู้ปกครองมากครับ

 3. แอดมินค่ะ อยากทราบว่า.คณะพยาบาล ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุงผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลยังคะ

  • พี่นัทยังไม่ได้เช็คข้อมูลนะจ้า กำลังเช็คให้นะ เดี้ยวจะเขียนพิมพ์อีกที พรุ่งนี้จ้า

  • แอดมินค่ะ อยากทราบว่า.คณะพยาบาล ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุงผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลยังคะ

   ค่ะ ขอบคุณมากๆน่ะคะ?

 4. มทร.ธัญบุรี ผ่านสภาไหมคะ

 5. อยากทราบว่าแต่ละที่ที่เปิดสอนพยาบาลวิชาชีพจะเปิดสอนผู้ช่วยพยาบาลทุกที่เลยไหมครับ

 6. คณะพยาบาลมน.อะไรรองรับบ้างค่ะจบมามีงานทำใช่ไหมค่ะ

 7. บัณฑิตเอเชียผ่านไหมค่ะ

 8. บัณฑิตเอเชียขอนแก่นผ่านไหมค่ะ

 9. ล่าสุดม.คริสเตียนผ่านสภาการรับรองหรือยังครับ

 10. ขออัพเดทข้อมูลล่าสุดเรื่องการรับรองสถาบันเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาด้วยครับ

 11. คณะพยาบาลศาตร์มหาวิทยาลัยอุดรธานี.
  #ได้รับการรับรองหรือยังค่ะ

 12. กรรณิการ์

  น้องเรียนศิลป์คำนาณ ค่ะ น้องอยากเป้นพบาบาลมากค่ะ สอบรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่ตรงสาขา เรียนไม่ได้ แต่เอกชนน้องจะมีโอกาสเรียนพยาบาลมหาลัยเอกชนมั้ยค่ะ

 13. อยากทราบว่าหากทะเบียนบ้านเราอยู่สกลนคร แต่ตัวเราเรียนม.ปลายที่นนทบุรี เราสามารถสมัครรอบรับตรงพื้นที่ของบรม ขอนแก่น(หรือบรมอื่นๆที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสกลนคร)หรือบรม นนทบุรีได้มั้ยคะ

  • การสมัครบรม ในรอบแรกๆจะยึดตามทะเบียนบ้านของน้องหรือพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครอง กรณีน้องอยากเข้าที่อื่นสามารถสมัครได้ในรอบอิสระอ้างอิงปี 62 ที่ผ่านมานะจ้าาา

 14. เฉลิมกาญจนา ปี63 ผ่านสภาไหมคะ

 15. ดาราวรรณ

  ม.เนชั่นลำปาง ผ่านสภารึยังคะ

 16. อยากทราบว่าในเครือบรมนี่ได้เข้าร่วม TCAS ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0