Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเอกชน

รับตรง60 รอบที่1และ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่1และ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจ …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่า …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวัน …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนฟรี อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดอื่นติดตามได้ในเว็บรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่4ก่อนแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   รับตรง60 รอบที่4ก่อนแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเร …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง60 สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอง …

อ่านต่อ »

รับตรง60 แบบยื่นเกรด มหาวิทยาลัยรังสิต60

  รับตรง60 แบบยื่นเกรด มหาวิทยาลัยรังสิต60   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเองหรือทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กำหนดการอื่นตามที่คณะและสาขาอื่นระบุไว้     *เนื่องจากมีน้ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตนเอง 5 มกราคม –17 พฤษภาคม 2560 หรือ สมัครทางไปรษณีย์และสมัครออนไลน์ 5 มกราคม –17 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ …

อ่านต่อ »

70ทุนการศึกษาเรียนฟรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2560

  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน …

อ่านต่อ »