Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเอกชน

รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่  29 – 31 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัด บุคลิก …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิด …

อ่านต่อ »

รับตรง60 แบบยื่นเกรด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 แบบยื่นเกรด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : ก่อนว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่4 วิทยาลัยเชียงราย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่4 วิทยาลัยเชียงราย เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 25 พฤ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง60 สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เส้นทางพิชิตฝัน   แก้ไขใหม่ อัพเดทวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขยายเวลารับสมัคร : ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่1และ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่1และ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจ …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่า …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวัน …

อ่านต่อ »