Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเอกชน

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตนเอง 5 มกราคม –17 พฤษภาคม 2560 หรือ สมัครทางไปรษณีย์และสมัครออนไลน์ 5 มกราคม –17 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ …

อ่านต่อ »

70ทุนการศึกษาเรียนฟรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2560

  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน …

อ่านต่อ »

รวมกว่า 500 ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รวมกว่า 500 ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่  4 มีนาคม 2560 ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี 1. ทุนเรียนดีไสว – สนั่น วัตถุประสงค์ สนับสนุนให …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   รับตรง60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในก …

อ่านต่อ »

รับตรง รอบที่2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รับตรง รอบที่2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะค …

อ่านต่อ »

รับตรง เภสัช พยาบาล การบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2560

รับตรง เภสัช พยาบาล การบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตขอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 15 มีนาคม 2560 ⇒สอบข้อเขียน :วันที่ 22 มีนาคม 2560 ⇒ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 28 มีนาคม 25 …

อ่านต่อ »

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

    รับตรง60 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ?สอบข้อเขียน :ติดตามอีกรอบในเว็บ   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

  รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ   เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตขอ …

อ่านต่อ »

ทุนทั่วประเทศ 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ทุนทั่วประเทศ 48 ปี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือโรงเรียน : ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ค่าใช้จ่ายที่น้องต้องเสีย   …

อ่านต่อ »