Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเอกชน

รับตรง60 รอบหลังแอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   2.จำนวนรับทั้ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 23 ม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รายละเอียดอื่นติดตามในเว็บไซต์ &nbs …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รั …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนดี 50% สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  คณะนิเทศศาสตร์ ให้ทุนเรียนดี 50% สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล   คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนได้ 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. เกรดเฉลี่ยรวม 3.00   กำหนดการรับสมัคร ⇒เปิ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   แก้ไข เมื่อวันที่ 7 มิถุนายายน 2560 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560   …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่  29 – 31 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัด บุคลิก …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิด …

อ่านต่อ »

รับตรง60 แบบยื่นเกรด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 แบบยื่นเกรด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : ก่อนว …

อ่านต่อ »