Breaking News

รอบ1 ค่าย UBU i-camp มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าร่วม ค่าย UBU i-camp ปีก่อนๆ มีโควตา ยื่น รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 ค่าย UBU i-camp มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2568

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท คลิกอ่านที่นี่<<

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 17 มิถุนายน  เป็นต้นไป ตามสาขากำหนดไว้

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 260 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 600 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ (รับม.6)เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ชีววิทยา, วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (รับม.6และปวส) ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ),นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ จุลชีววิทยา , เคมี, คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป รับน้องม.6 เทียมเท่า ปวส 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 400 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะบริหารศาสตร์  จำนวนรับ 1,400 ที่นั่ง

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ , การตลาด (วิชาการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้าสมัยใหม่) , นวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบรบิหาร , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 300 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา , ภาษาไทย รอประกาศอาจจะเปิดรับ

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 300 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับ 1,040 ที่นั่ง

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 460 ที่นั่ง

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับ 450 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คลิกอ่านที่นี่ <<

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม, เภสัชกรรมอุตสาหการ คลิกอ่านที่นี่<<

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

6,250 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เกรดเฉลี่ย4 ภาคเรียน ตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้สมัคร

ขึ้นอยู่กับคณะ สาขา

 

5.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

6.คำเตือน 

สาเหตุที่รับเฉพาะ ม.6 ปี 64 65 66 และ 67  ค่ายนี้ เฉพาะผู้ที่ติดค่ายทุกปีจะมีโควตาในการยื่นเข้า รอบ1 Portfolio คณะต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

⇒กรณีทางค่าย มีการคัดเลือกเข้า รอบ1 Portfolio น้องจะต้องมาสมัคร รอบ1 Portfolio ในโครงการค่ายส่งเสริมทัศนคตฺิฯ อีกรอบ อ้างอิงจากปี64 65 66 และ67

⇒ค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจสามารถสมัครได้ 1 คน 1 โครงการเท่านั่น

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร คลิกอ่านที่นี่ <<

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกอ่านและสมัครที่นี่ <<

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท คลิกอ่านที่นี่<<

 

ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก  คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *