Breaking News

รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 ครั้งที่2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 5-15 เม.ย. 2566
2.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 5-15 เม.ย. 2566
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 2566
4.สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2566
5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 เมษายน 2566
6.ยืนยันสิทธิในระบบ MyTcas 4-5 พฤษภาคม 2566
7.สละสิทธิในระบบ MyTcas 6 พฤษภาคม 2566
8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 9 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 240 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร, เกษตรวิศว์อิจฉริยะ  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 360 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ (รับม.6) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ชีววิทยา, วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (รับม.6และปวส) ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ),นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  จุลชีววิทยา , เคมี, คณิตศาสตร์    เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะบริหารศาสตร์  จำนวนรับ 225 ที่นั่ง

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ , การตลาด (วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่) , นวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบรบิหาร , การจัดการโลจิสติกส์และโซ๋อุปทาน, การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 345 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล, การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , นวัตกรรมและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย-2.75

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยี, เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับ 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ, สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,360 ที่นั่ง จำนวนรับจริงอาจจะเยอะกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ผลการเรียน

สอบสัมภาษณ์

สอบวัดความรู้ บางสาขา

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ชำระที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *