Breaking News

รอบ3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission สถาบันพระบรมราชชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565

 

น้องๆจะลงบรมที่ไหนบ้าง หรือ พยาบาลที่ไหนบ้าง เข้ามาตอบในนี้กันหน่อย <<คลิกกรอบข้อมูลที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565 เปลี่ยนเป็น 2-12 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของเดิม 210 ที่นั่ง ปรับใหม่ 608 ที่นั่ง อื่นๆ 112 ที่นั่ง

*จำนวนรับทั้งหมด ยังไม่รวม ผู้ที่สละสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ2 เดือนพฤษภาคมนี้ 

ไม่ต้องตกใจนะ ทำไมจำนวนรับน้อย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ภาคเหนือ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 28 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 14 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 17 ที่นั่ง 

 

วสส พิษณุโลก หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 8 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 6 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 6 ที่นั่ง เวชระเบียน 2 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  จำนวนรับ 6 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวนรับ 6 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวนรับ 8 ที่นั่ง 

6.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวนรับ 8 ที่นั่ง 

 

วสส ขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 7 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 5 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 ที่นั่ง เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

วสส อุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 5 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 5 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 ที่นั่ง เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

 

ภาคกลาง 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 58 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง ) จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 34 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 44 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 31 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 36 ที่นั่ง 

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก) จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 19 ที่นั่ง  

8.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 47 ที่นั่ง 

9.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 34 ที่นั่ง 

10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง เป็น 11 ที่นั่ง 

11.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง

12.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์) จำนวนรับ 9 ที่นั่ง 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รังสีเทคนิค 3 ที่นั่ง เวชระเบียน 6 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 6 ที่นั่ง

วสส สุพรรณบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 5 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 5 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 ที่นั่ง เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออก 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จำนวนรับ 8 ที่นั่ง เป็น 13 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  จำนวนรับ 7 ที่นั่ง เป็น 13 ที่นั่ง 

 

วสส ชลบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 5 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 5 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 ที่นั่ง เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

 

ภาคใต้ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 17 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวนรับ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง 

 

วสส ตรัง หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 6 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 4 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 5 ที่นั่ง เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

วสส ยะลา หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 5 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 5 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 ที่นั่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (ถ้าเปิดรับ)

GPAX 6 ภาคเรียน 20 %

GAT 40 %

PAT 2 40 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ ด้านบนเป็นค่าน้ำหนักนะ

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 6 ภาคเรียน 20 %

GAT 40 %

PAT 2 40 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ ด้านบนเป็นค่าน้ำหนักนะ

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ TCAS รอบ3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

คะแนน บรม ย้อนหลัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

น้องๆจะลงบรมที่ไหนบ้าง หรือ พยาบาลที่ไหนบ้าง เข้ามาตอบในนี้กันหน่อย <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *