Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับสมัคร : วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 95 คน

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา ,เคมี,ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, คณิตศาสตร์,ชีววิทยา ใช้GPAX GAT PAT1 PAT2 สอบสัมภาษณ์

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 คน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 150 คน

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เลือกตอนปี2 ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 8 คน

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 130 คน

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ภาษาไทยและการสื่อสาร นวัตกรรมการพัฒนาสังคม นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษเพื่อธูรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นิเทศศาสตร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 270 คน

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ,การตลาด,การจัดการการโรงแรม ,การเงินและการลงทุน ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 60 คน ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 คน

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารองค์การ ,วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้ GAT PAT2

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 คน ใช้ผ่านกสพท

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

978 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ อาชีวะ ตามสาขาที่ระบุไว้

มีเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 127.5 บาท

2 อันดับ 170 บาท

3 อันดับ 212.5 บาท

4 อันดับ 255 บาท

5 อันดับ 340 บาท

6 อันดับ 425 บาท

7 อันดับ  510 บาท

8 อันดับ  595 บาท

9 อันดับ  680 บาท

10 อันดับ  765 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0