Breaking News

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส รอบ4 63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ปีการศึกษา2563 สมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ,ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์  การบริบาลทางเภสัชกรรม 6 ปี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ,โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย ,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,คณิตศาสตร์,สถิติ,จุลชีววิทยา ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ,เทคโนโลยีชีวภาพ,เกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน กับ เอกพืชไร่,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สัตวศาสตร์,ประมง ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะวิทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สื่อนฤมิต,ภูมิสารสนเทศ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรม 5ปี ,สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี,สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ,นฤมิตศิลป์,ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี ,การจัดการงานก่อสร้าง ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะการบัญชีและการจัดการ  บัญชีบัณฑิต,การตลาด,การจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ),การบริหารการเงิน,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว,การจัดการโรงแรม,การจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย,ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ,ภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ),ภาษาอังกฤษธุรกิจ,ภาษาจีน,ภาษาตะวันออก(ภาษาญี่ปุ่น) ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  การเมืองการปกครอง,รัฐประศาสนศาสตร์,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะศึกษาศาสตร์  ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

หลักสูตรการศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,การศึกษาปฐมวัย,เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา,วิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์,ศิลปะการแสดง,การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะวัฒนธรรมศาสตร์  การจัดการวัฒนธรรม ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

คณะนิติศาสตร์ ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,413 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะเยอะกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่น ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 %

O-NET 30 %

GAT-PAT 50% สัดส่วนคณะและสาขาระบุไว้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่4 รับกลางร่วมกัน(admission2) ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *