Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับสมัคร : วันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โควตาผู้ผ่านอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล : วันที่ 6 มิถุนายน 2565

⇒สอบข้อเขียน โควตาผู้ผ่านอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล : วันที่ 7 มิถุนายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 14 มิถุนายน 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ รับ 160 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย ดนตรีศึกษา ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับ 135 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 180 ที่นั่ง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาจีน มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นิติศาสตร์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 148 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการ บัญชี วิทยาศาสตร์การกีฬา (แขนงการจัดการกีฬา การฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย) เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รับ 60 ที่นั่ง

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ,การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี รับ 80 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีอาหาร) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 155 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยธาตุพนม รับ 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม รับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยนานาชาติ รับ 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการการบิน ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม รับ ทั่วประเทศ 29 ที่นั่ง และโควตาฯ 2 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,069 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามสาขาที่ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้ เฉพาะสาขาที่กำหนด

คุณสมบัติ

สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนครพนม <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนครพนม <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *