Breaking News

P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

รับตรงพร้อมทุน61 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ   เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   2.จำนวนรับทั …

อ่านต่อ »

กำหนดการสอบเข้ามหาวิทยาลัย61 SU-TCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน รอบที่ 1/2 สมัครโดยยื่น Portfolio วันที่ 27 ธ.ค. 2560 – 24 ม.ค. …

อ่านต่อ »

รวมข้อสอบBiomedical admission test (BMAT)ย้อนหลัง พร้อมเฉลย

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   ข้อสอบ BMAT นั้นเป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาก …

อ่านต่อ »

เอสโซ่มอบทุน 70ทุน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง กำหนดการรับสมัคร สถาบันการศึกษาจัดส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 256 …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ค …

อ่านต่อ »

รวมการรับนักศึกษาTCAS61 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     *จะสมัครเข้าที่นี้ห้ามลืมสมัครสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญโดยเด็ดขาด …

อ่านต่อ »

เนื้อหาที่ออกสอบ จำนวนข้อและตัวอย่างข้อสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ   เนื้อหาในการสอบข้อสอบ GAT   PAT1   PAT2   PAT3   PAT4   …

อ่านต่อ »

ปฏิทินการรับนักศึกษาพร้อมจำนวนรับแต่ละรอบปี2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง แนะแนวก่อนสมัคร  เนื่องจากไม่มีประสบการณ์รับตรงเลย พี่จึงแนะนำสิ่งที่รุ่นพี่เคยผิดพลาด 1.ไปค้นหาตัวเ …

อ่านต่อ »

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน   จำนวนรับทั้งหมด ⇒รอบที่1 1,456 ที่นั่ง ⇒รอบทีั่2 3,871 ที่นั่ง …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการActive Recruitment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 25 …

อ่านต่อ »