Breaking News

P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

รับตรง61 โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลรามาธิบดี

      สำหรับน้องที่สนใจโครงการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเป็นแพทย์นักวิจัย ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ -เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป -ภาษาอังกฤษดี -สนใจศึกษา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โควตาสำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เส้นทางพิชิตฝัน   สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมเอกสารการสมัคร :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ชำระเงิน :ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 19 มิถุนายน 2560   1.คณะและสาขาท …

อ่านต่อ »

รับตรง60 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่  29 – 31 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัด บุคลิก …

อ่านต่อ »

สอบราชการ60 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้ส …

อ่านต่อ »

รีวิวการเตรียมตัวสอบและการเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต EP.1

การรีวิวการเตรียมตัวสอบและการเรียน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต EP.1   สวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวก่อนเลยว่าตอนนี้ พี่เรียนอยู่ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะ ด้วยตอนที่พี่ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรส …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มิถุนายน 2560     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ …

อ่านต่อ »

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่รับมากที่สุดในระบบแอดมิชชั่น 2560

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 9,729 ที่นั่ง เปรียบเทียบจำนวนรับปี 2559 9,106 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9.35 %       อันดับที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 3.929 ที่ …

อ่านต่อ »