Breaking News

กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทยอยประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS67 และรับตรง ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา2567

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการรับสมัคร

ระดับปวช ปวส ต่อป.ตรี และปวช ม.6 ต่อ ปวส

 

ระบบรับตรง

รอบโควตา

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม – 22 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 25 มกราคม 567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบรับตรง

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 14 มีนาคม 2567

สอบข้อเขียน : วันที่ 23 มีนาคม 2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 30 มีนาคม 2567

 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 24 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 30 เมษายน 2567

 

TCAS  รอบ 1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 22 ธันวาคม 2566 -16 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 19 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 31 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 

TCAS รอบ 2 โควตา

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 12 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 23 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

TCAS  รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น

กำหนดการรับสมัคร

ระบบรับตรง

รอบ1 โควตา กิจกรรม/กีฬา รับตรง

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 30 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

 

รอบ2 ระดับปริญญตรี วิศวกรรม บริหาร และระดับบัณฑิตศึกษา

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5 ธันวาคม 2566 – 4 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 8 มีนาคม 2567

สอบข้อเขียน วิศวะ : วันที่ 23 มีนาคม 2567 บริหาร : วันที่ 24 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 26 มีนาคม 2567

ป.โท ปเอก และป.ตรี สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 5 เมษายน 2566

 

รอบ 3 รับตรง

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24 เมมษายน – 1 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

รอบ 4 รับตรง

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 5 มิถุนายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 11 มิถุนายน 2567

 

รอบ 5 รอบเพิ่มเติม

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 18-23 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 25 มิถุนายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 28 มิถุนายน 2567

 

ระบบ TCAS

TCAS  รอบ 1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 22 ธันวาคม 2566 -16 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 19 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 31 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 

TCAS  รอบ 2 โควตา

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 12 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 23 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

TCAS  รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566

 

*ที่อื่นรอประกาศอีกครั้ง

 

*ข้อสังเกต ในระบบ TCAS นครราชสีมา และขอนแก่น เปิดพร้อมกัน มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับพร้อมกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0