Breaking News

ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก ทุนการศึกษาและ ทุนเรียนฟรี ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา2567

 

เว็บไซต์รับสมัครทุน ทุกโครงการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

คณะที่เปิดรับ 

⇒คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

⇒คณะศิลปศาสตร์

⇒คณะนิเทศศาสตร์

⇒คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒คณะรัฐประศาสนศาสตร์

⇒คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒วิทยาลัยครีเอทิฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

⇒วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

⇒วิทยาลัยแพทย์บรูณาการ

⇒วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

⇒วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

⇒วิทยาลัยครุศาสตร์

 

 

ทุนเรียนดี “ทุนคั้นกะทิ”

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร 
 • ช่วงเวลารับสมัคร : รอบ 1 ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส ไม่จำกัดเกรด
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % – 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 – 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 – 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน เวลา 9.00 น. + สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

 

 

 

ทุนนักกีฬา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : รอประกาศ
 • วิธีการคัดเลือก :
  1.พิจารณาจาก Portfolio + ทดสอบทักษะ และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48รอประกาศ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่
  1. ฟุตบอล ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 081-1367529
  2. ฟุตซอล – บาสเกตบอล ชาย/หญิง ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 086-1065115
  3. คาราเต้-โด ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 086-1065115
  4. วอลเลย์บอลหญิง ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 084-0140256
  5. ยูโด – เทควันโด – ยูยิสสู ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 089-9208299

 

 

ทุนทายาทธุรกิจ

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • วิธีการคัดเลือก :
  – พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
  – นำเสนอไอเดีย แผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ
  – หลักฐานประกอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ
  – ใบจดทะเบียนการค้า หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า, ปวส. , ปริญญาตรี
  2. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีธุรกิจของครอบครัว
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ :
  รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 100% ตลอดหลักสูตร
  *ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/heir

 

 

ทุนศิลปิน

 • สถานะ : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : มีผลงานด้านวงการบังเทิง เป็นดาราหรือศิลปิน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : 10-100 % ขึ้นอยู่กับผลงานและกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/artist

 

 

ทุนเรียนดี พระสิทธิธาดา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 – 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 – 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน เวลา 9.00 น. + สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. / ปวส. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตร 4 ปี(ปกติ) หลักสูตรละ 1 ทุน หลักสูตรเทียบโอน(ปกติ) คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน หลักสูตรภาคพิเศษ 4 ปีและเทียบโอนรวมกัน คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :
  1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
  2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์และปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

ทุนความสามารถพิเศษ

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 – 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 – 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

 

ทุน HERO

 • วัตถุประสงค์ : ต้องเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียนเท่านั้น
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช ,ปวส / GPA.ไม่กำหนดเกรด
  2. มีเอกสารรับรองการเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % – 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ ที่ https://www.dpu.ac.th/dpuhero/
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

 

ทุนสนับสนุนและเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 – 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 – 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

 

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : คุณมธุรส ไอยรารัตน์ โทร: 081-6151566 E-Mail: [email protected]

 

ทุน E-SPORT

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : รอประกาศ
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ Online รอประกาศ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถ ด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ เช่น G Leauge ในเกม Heroes of Newerth (HON) หรือ Super Cup ในเกม FIFA online และการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่และเข้ากลุ่ม Line
 • ประกาศผล : 14 มิถุนายน 2567 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

 

ทุนเชียร์ลีดเดอร์

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 2566 – 7 พฤษภาคม 2567
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่
 • และเข้ากลุ่ม Line
 • ประกาศผล : 3 มิถุนายน 2567 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

 

 

ทุนดนตรี

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 2566 – 7 พฤษภาคม 2567
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. สถานที่สอบ อาคารสุทธิเกตุ ชั้น 2 (ศูนย์กีฬา)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร หรือขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • ประกาศผล : 3 มิถุนายน 2567 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

ทุนตัวแทนจังหวัด

 • สถานะ : –
 • ช่วงเวลารับสมัคร : เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยโรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ จะเป็นผู้เสนอชื่อนักเรียนผู้ขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

 • สถานะ :
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครทุน ทุกโครงการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0