Breaking News

กำหนดการ TCAS67 ปีการศึกษา2567

มาแล้วจ้า กำหนดการ TCAS67 ปีการศึกษา2567 โดยกำหนดการปีนี้สำหรับน้องที่อยู่ม.6 และเทียบเท่า ปี67 มาไวกว่าที่คิดไว้มากเลย

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการ TCAS67 ปีการศึกษา2567

 

 

ลงทะเบียนในระบบ mytcas : จากเดิม วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ปรับเป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดรอบ4

 

TCAS67 รอบ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผล : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 4 พฤษภาคม 2567
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

TCAS67 รอบ 2 โควตา 

*GPAX ใช้ 5 เทอม หรือ 6 เทอม และคะแนนสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ประกาศรับสมัคร : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผล : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

TCAS67 รอบที่3 แอดมิชชั่น

*ใช้ GPAX 6 เทอม กสพท และคะแนนสอบอื่นๆ อยู่ในรอบนี้นะ

*สมัคร ได้ 10  อันดับ

 • ประกาศรับสมัคร :  วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ :  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567
 • สละสิทธิ์ : **วันที่ 26 พฤษภาคม 2566**

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

TCAS67 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

 • มหาวิทยาลัยกำหนด  : วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 – 5 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผล : คร้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 6-7 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567

 

ค่าใช้จ่ายในระบบ TCAS67

⇒TCAS67 รอบที่ 1 2 และ 4 ตามมหาวิทยาลัยกำหนด

⇒TCAS67 รอบ3

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

ปฏิทิน O-NET   ไม่บังคับให้สอบ ไม่ใช้ในระบบ TCAS

*พี่แอดมินแนะนำให้สอบนะ ถ้าตอนนั้นว่าง เปรียบเสมือนน้องได้ Pre-test ก่อนสอบวิชาสามัญ

ปฏิทิน ทุกระดับชั้น  <<รอประกาศ>>

 

ประกาศผล ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ประกาศผล รอประกาศ

 

ปฏิทิน TGAT67 TPAT67

⇒วันเปิดรับสมัคร TPAT1  กสพท  : วันที่ 1 – 20 กันยายน 2566

⇒วันเปิดรับสมัคร TGAT TPAT2-5  : วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ TGAT TPAT2-5 : วันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ TPAT1 กสพท : รอประกาศ

⇒ วันสอบ TPAT1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2566

⇒วันสอบ TGAT TPAT2-5 : วันที่ 10 11 12 ธันวาคม 2566

⇒วันประกาศผลสอบ TGAT TPAT2-5 : สอบโดยคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 กับ สอบโดยกระดาษ วันที่ 7 มกราคม 2567

 

ตารางสอบ TGAT-TPAT ปีการศึกษา2567

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TGAT ความถนัดทั่วไป 

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TPAT 4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2566

เวลา 08.30-12.30 น. สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะกสพท

 

กำหนดการ A-Level วิชาสามัญ  ปีการศึกษา2567

A-Level วิชาสามัญ

⇒วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2567

⇒วันสอบ A-Level วิชาสามัญ  : วันที่ 16-18 มีนาคม 2567

⇒วันประกาศผลสอบ : แบบคอมพิวเดอร์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 แบบกระดาษ วันที่ 17 เมษายน 2567

 

ตารางสอบ A-Level วิชาสามัญ

วันที่ 16 มีนาคม 2567

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาชีววิทยา

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบฟิสิกส์

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบภาษาไทย

เวลา 15.30 – 17.00 น. สอบสังคมศึกษา

 

วันที่ 17 มีนาคม 2567

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบเคมี

 

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พื้นฐาน

เวลา 11.00 – 12.30 น. สอบวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวิชา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี ภาษาสเปน

 

มหาวิทยาลัยมีจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม

⇒วันเปิดรับสมัคร : ตามมหาวิทยาลัยประก่าศ

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : ตามมหาวิทยาลัยประก่าศ

⇒วันสอบ  : รอประกาศ

⇒วันประกาศผลสอบ : มหาวิทยาลัยกำหนด

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0