รับตรงไม่เข้าร่วมระบบ TCAS65

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรบัสมั …

Read More »

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุ รุ่นที่4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลัก …

Read More »

ทุน คุรุทายาท รุ่น 20 เรียนครูจบแล้วบรรจุเลย ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า โครงการ ทุนคุรุทายาท รุ่น 20 เรียนจบแล้ว …

Read More »

รับตรง65 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »

รับตรงอิสระ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชน …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกา่ศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครนัก …

Read More »

รับตรง65 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครนักศึก …

Read More »

รับตรง65 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »
google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0