Breaking News

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามข่าวสอบเข้า มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว รอบ1 68) เปิดรับสม …

Read More »

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว รอบ1 เด็กดีมีที่เร …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว ประกาศรับสมัครนิสิต …

Read More »

ทุน66 เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเพชรในตม TCAS66 รอบ2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย …

Read More »

ทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการทุนเอราวัณ TCAS66 รอบที่2 คณะศึกษาศาสตร์ มห …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ใน …

Read More »

รับตรง66 แพทย์ 5 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับ …

Read More »

กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566

มาแล้ว กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566 โดย BMAT ใช …

Read More »