Breaking News

ทุนเพชรพระจอมเกล้า รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยมี ทุนเพชรพระจอมเกล้า ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนเพชรพระจอมเกล้า รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 5-9 มกราคม 2566

⇒สอบคัดเลือก : รอบ 1 วันที่ 14 มกราคม 2566 เฉพาะสถาปัตย์ วันที่ 16 มกราคม 2566

⇒ประกาศผล : วันที่ 25 มกราคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 34 ที่นั่ง ปีนี้ 38 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน) วิศวกรรมไฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (นานาชาติ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)

 

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวนรับ ปีที่แล้ว 21 ที่นั่ง ปีนี้ 26 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ เครื่องกล)

 

⇒คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 8 ที่นั่ง ปีนี้ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคมี ฟิสิกส์ (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ ฟิสิกส์เชิงทฤษฏีและการวิเคราะห์ข้อมูล)

 

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย จำนวนรับ ปีที่แล้ว 4 ที่นั่ง ปีนี้ 2 ที่นั่ง

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 6 ที่นั่ง ปีนี้ 2 ที่นั่ง

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จำนวนรับ ปีที่แล้ว 2 ที่นั่ง ปีนี้ 1 ที่นั่ง

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 12 ที่นั่ง

⇒วิทยาสหวิทยาการ จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ปีที่แล้ว 85 ทุน ปีนี้ 96 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติอของผู้สมัคร

จะแบ่งเป็นด้านวิชาการดีเด่น และด้านความสามารถพิเศษ  ให้น้องอ่านแต่ละสาขาที่น้องสนใจในระเบียบการด้านล่าง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒ผลงาน

 

5.รายละเอียดของทุนได้รับการสนับสนุน

⇒ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ) ตลอดระยะเวลาตามแผนการเรียนของหลักสูตรเท่านั่น

⇒ค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาตามแผนการเรียนของหลักสูตรเท่านั่น

⇒ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 30,000 บาท

*ผู้ได้รับทุนลงทะเบียนและชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อจัดทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินคืนจากมหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร ทุนเพชรพระจอม รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *