Breaking News

ทุนการศึกษา ระดับม.ปลาย-ปริญญาตรี มูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา2564

ทุนการศึกษา ระดับม.ปลาย-ปริญญาตรี มูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา2564 ให้กับน้องม.ปลาย และผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ โดยทุนนี้จะจ่ายค่าเทอมตามความเป็นจริงด้วย

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนการศึกษา ระดับม.ปลาย-ปริญญาตรี มูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศผล : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 

ทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หมดเขตวันที่ 28 มิถุนายน 2564

 

 

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษารัฐบาลเท่านั่น
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
5. ไม่เป็ นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
6. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
เท่านั่น  (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

รายละเอียดของทุน : ทุนให้เปล่า จ่ายตามจริง/เทอม

 

ระเบียบการและใบสมัคร ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

 

ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
2. สอบเข้าศึกษาต่อ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
4. เป็ นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นครูมืออาชีพ
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
7. ไม่เป็ นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
8. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง เท่านั่น(หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

รายละเอียดของทุน  : ทุนให้เปล่า จ่ายตามจริง/เทอม

ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

 

ทุนคุณหมอของกำลังใจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
2. สอบเข้าศึกษาต่อ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
4. เป็ นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นแพทย์
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
8. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
เท่านั่น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

รายละเอียดของทุน  : ทุนให้เปล่า จ่ายตามจริง/เทอม

 

ระเบียบการและใบสมัคร ทุนคุณหมอของกำลังใจ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

 

ทุน Gumlungjai Scholars

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

2. สอบเข้าศึกษาในภาควิชา มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในคณะ ภาควิชาต่างๆ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต และแพทยศาสตรบัณฑิต)

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
7. ผู้ที่กู้กยศ.สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง เท่านั่น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

รายละเอียดของทุน  : ทุนให้เปล่า จ่ายตามจริง/เทอม

 

ระเบียบการและใบสมัคร ทุน Gumlungjai Scholars <<คลิกโหลดที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

6 comments

  1. ชมพูนุท พุทธสุนทร

    เพิ่งเห็นทุนนี้วันนี้วันที่25/พ.ค. เสียใจมากค่ะ เพราะลูกเป็นเด็กดีเรียนเก่งมาก สอบติดม.สวนสุนันทา
    ต้องการทุนเพืาอเรียนให้จบมากค่ะ

  2. ทุนครูยังเปิดอยู่ไหมค่ะ? เพิ่งมาเจอวันนี้ 25/5

  3. ถ้าเพึ่งรียนจบปวส.แล้วกำลังจะเรียนต่อมหาลัย ตรงที่เป็น”แบบฟอร์มความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา” เราต้องให้อาจารย์จากทางวิลัยที่เราจบเป็นคนเซนต์ใช่ไหมคะ

  4. -สำเนาบัตรประชาชนใช้ด้านหน้าอย่างเดียวหรือใช้หน้า-หลังเลยคะ
    -ใบปพ.1ใช้แทนใบเกรดปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *