Breaking News

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

 

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่<<

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนและครูแนะแนว คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนและครูแนะแนว คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คลิก–>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนและครูแนะแนว คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
คลิก–>กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โควตาศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
คลิก–>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โควตาศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
คลิก–>กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566

คลิก–>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566
คลิก–>ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
คลิก–>แบบฟอร์มรายงานการตรวจร่างกาย

คลิก–>ลงทะเบียนการตรวจร่างกาย ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
คลิ๊ก>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

* รายชื่อกลุ่มสอบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยฯ *
คณะเกษตรศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะนิติศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะพยาบาลศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะศิลปศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
 ลิ้งส่งไฟล์ porfolio คณะวิศวะฯ –>> ผ่าน Google Form (คลิ๊ก)
* รายชื่อกลุ่มสอบ Online *
คณะบริหารศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะเภสัชศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะรัฐศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะวิทยาศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมฯ (กำหนดการสอบ)
ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (กำหนดการสอบ)

*ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดูรายละเอียดกำหนดการสอบ และดำเนินการตามกำหนดการที่คณะ/หลักสูตรกำหนด

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
คลิ๊ก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. ประจำปีการศึกษา 2566

*** รายชื่อกลุ่มสอบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยฯ ***
คณะเกษตรศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะนิติศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะศิลปศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
   ลิ้งส่งไฟล์ porfolio คณะวิศวะฯ –>> ผ่าน Google Form (คลิ๊ก)
*** รายชื่อกลุ่มสอบ Online ***
คณะบริหารศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะรัฐศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะวิทยาศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมฯ (กำหนดการสอบ)
ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (กำหนดการสอบ)

*ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดูรายละเอียดกำหนดการสอบ และดำเนินการตามกำหนดการที่คณะ/หลักสูตรกำหนด

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Portfolio โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
คลิ๊ก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงรอบ Portfolio โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2566

*** รายชื่อกลุ่มสอบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยฯ ***
คณะเกษตรศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะนิติศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะศิลปศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
   ลิ้งส่งไฟล์ porfolio คณะวิศวะฯ –>> ผ่าน Google Form (คลิ๊ก)
*** รายชื่อกลุ่มสอบ Online ***
คณะบริหารศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะรัฐศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะวิทยาศาสตร์ (กำหนดการสอบ)
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมฯ (กำหนดการสอบ)
ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (กำหนดการสอบ)

*ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดูรายละเอียดกำหนดการสอบ และดำเนินการตามกำหนดการที่คณะ/หลักสูตรกำหนด

 

 

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565- 5 มกราคม 2566
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2566
3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม 2566
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2566
5.แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2566
6.ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน  จำนวนรับทั้งหมด 790 ที่นั่ง

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง 

สาขาวิชา จุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง  

สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง  

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  110 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร, นวัตกรรมการจัดการทางมรดกทางวัฒนธรรม,  แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.50

 

ประกาศรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คลิ๊ก–>แบบฟอร์มหนังสือรับรองโครงการเด็กดีมีที่เรียนดี

 

 

โควตาโรงเรียนและครูแนะแนว จำนวนรับทั้งหมด 820 ที่นั่ง

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 120  ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง 

สาขาวิชา จุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ การบริหารท้องถิ่น) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง  

สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  110 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร, นวัตกรรมการจัดการทางมรดกทางวัฒนธรรม,  แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.50

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นัี่ง

สาขาวิชา สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง  

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

ประกาศรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คลิ๊ก–>แบบฟอร์มหนังสือรับรองโควตาโรงเรียน

 

โควตาโรงเรียนและครูแนะแนว คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 2.75  ขึ้นไป 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  เกรดเฉลี่ย 2.75  ขึ้นไป 

 

ประกาศรบัสมัคร โควตาโรงเรียนและครูแนะแนว คณะพยาบาลศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คลิก–>แบบฟอร์มหนังสือรับรองโควตาโรงเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *