Breaking News

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรับสมัคร รับตรง65 รอบ2 รับตรง ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

 

*ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงและโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินวัดแววความเป็นครูและความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล รอบที่ 2 รับตรงและโครงการช้างเผือกความสามารถพิเศษ
2.เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรงและโครงการช้างเผือกความสามารถพิเศษ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินวัดแววความเป็นครูและความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล
1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินวัดแววความเป็นครู
2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินวัดแววความเป็นครู โครงการช้างเผือกความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและกีฬา
3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่2 รับตรง

สมัครผ่านระบบ online หรือด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัย :วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

*ช่วง 09.00-11.00 น. สอบข้อเขียน และ ช่วง 13.00-16.00 สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 (หลักสูตรอื่น)

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานตัว : วันที่ 5 มีนาคม 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*รายละเอียดด้านล่างเป็นรายละเอียดอย่างไม่เป็นทางการ โดยพี่นัทได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ทางเว็บไซต์อื่นนำข้อความนี้ไปลง เพื่อป้องกันการสับสน

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การปฐมวัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ศิลปะดิจิทัล ดนตรี การพัฒนาสังคม ศิลปะและการออกแบบ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถิติประยุกต์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา การบัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

*รายละเอียดของเกรดเฉลี่ย อย่างไม่เป็นทางการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

กว่า 3 พันที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรและครุศาสตรบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนความถนัดทั่วไปและวิชาการ

 

5.ค่าสมัครสอบ

ติดตามเมื่อสมัครเสร็จ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ติดตามเมื่อสมัครเสร็จ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

โครงการช้างเผือก <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น