Breaking News

รับตรง64 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร : ขยายเวลารับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 9 กรกฏาคม 2564

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 กรกฏาคม 2564

ปรุะกาศผลสอบ : วันที่ 16 กรกฏาคม 2564

รายงานตัว : วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

เปิดการศึกษา : วันที่ 2 สิงหาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ 

⇒หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ปี  คณะทันตแพทยศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ไม่ต่ำกว่า 25 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สัญชาติไทย
⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
⇒อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบรัิบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
⇒ มีสุขภาพร่างการแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพได้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ , ภาษาอังกฤษ , ความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒500 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
⇒สำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
⇒ใบรับรองวุฒิการศึกษา
⇒สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สำเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา หรือ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดง ว่าได้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
⇒สำหรับผู้กำลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ชุด (มีใบแสดงผลการศึกษาระบุเกรดเฉลี่ยสะสม5 ภาคการศึกษา)
⇒สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ)
⇒สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ)
⇒ รูปถ่ายสีหรือขาวดำหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสมัคร) พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล หลังรูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป)
⇒หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0