Breaking News

รับตรงSU-TCAS63 โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ภาควิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ในค่าย Petro camp4

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

 

เส้นทางพิชิตฝัน

เฉพาะสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 4 ตุลาคม 2562

ประกาศผล : วันที่ 4 ตุลาคม 2562

วันค่าย : วันที่ 19 ตุลาคม 2562

 

เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เฉพาะ  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  (เต็มแล้ว)

ประกาศผลทางเพจสาขาวิชา  : วันที่ 12 กันยายน 2562

จัดกิจกรรมวันที่ 20 ตุลาคม 2562

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร  (เต็มแล้ว)

 

2.จำนวนรับ 

100 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  เฉพาะน้องม.6 เกรดเฉลี่ย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ3.25 แผนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

– สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 ให้นับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาปลายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2 ภาคการศึกษา)

– สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ให้นับค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาตอนปลายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4 ภาคการศึกษา)

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

 

5.ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

เฉพาะสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  800 บาท

 

ฟรี

 

6.รายละเอียดของค่าย

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2563/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

วัตถุประสงค์

1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัยธมศึกษา

3 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ คอมพิวเตอร์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

5 เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉพาะสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครเข้าค่าย Petro CAMP   <<คลิกสมัครที่นี่>>

เพจค่ายmatseSU  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระเบียบการและใบสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร  (เต็มแล้ว)

เพจสาขาวิชา   <<คลิกอ่านที่นี่>>

สมัครออนไลน์
https://forms.gle/UAQNBv1VUtZZRXnQ7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/…/1ArPuBUg75uFaifIQng4TL_L_v…/view…

ดาวน์โหลดไฟล์การคิดค่าระดับเฉลี่ยกลุ่มสาระ
https://drive.google.com/…/1lo0bTom5Dc5AvM_yROce6X5Xb…/view…

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

2 comments

  1. ถ้าเกรดไม่ถึงต้องทำใงครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0