Breaking News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรง รุ่นที่5 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ2

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มีนาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มีนาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 เมษายน 2566 2566

⇒รายงานตัวออนไลน์ /ชำระค่ารายงานตัว : วันที่ 5-11 เมษายน 2566

 

รอบ1

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

⇒รายงานตัวออนไลน์ /ชำระค่ารายงานตัว : วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒รอบ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ 64 ที่นั่ง

⇒รอบ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ 43 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบ 1 และรอบ2

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

⇒เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

⇒อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง

⇒แฟ้มสะสมงาน ที่แสดงความรู้ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ความสามารถพิเศษ ตลอดจนรางวัล ไม่เกิน 10 หน้า

⇒คุณสมบัติอื่นตามระเบียบการระบุไว้

เพิ่มเติม รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบ 1 และรอบ2

⇒คุณสมบัติ

⇒GPAX 20 %

⇒เกรดวิชา คณิตศาสตร์ 10 % วิชาวิทยาศาสตร์ 10 % ภาษาต่างประเทศ 10 %

⇒*คะแนน TGAT ทั้ง 3 ส่วน = 40%

*แก้ไขวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6. เอกสารที่ใช้สมัคร

1. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้าน ขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ขนาดเอ 4 ที่อ่านได้อย่างชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา TGAT จากระบบ https://student.mytcas.com 

7. ใบรายงานการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2566

ที่รับรองผลการตรวจไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร และแนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจพิเศษตามที่ระบุในเอกสาร (โดยตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือ โรงพยาบาลเอกชน เท่านั้น)

8. ภาพจับหน้าจอ (Screenshot หรือ Capture) การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นจากเว็บไซต์ https://med2.msu.ac.th/mhealth/ ตัวอย่างภาพ Screenshot หรือ Capture

9. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

10. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เนื้อหาจำนวน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า-หลัง และคำนำ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครและใบตรวจสุขภาพ <<คลิกโหลดที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

*แนะนำก่อนสมัครให้อ่านประกาศรับสมัครก่อน เพื่อรักษาสิทธิ์ของน้องเอง

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม Facebok จะสอบเข้าพยาบาล #dek66  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม Line  อยากเข้าพยาบาล <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *