Breaking News

รับตรง65 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง65 ภาคปกติ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง65 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบเรียนดี :

⇒สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

⇒ประก่าศผลการคัดเลือก : วันที่ 7 ธันวาคม 2564

⇒ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-30 ธันวาคม 2564

 

รอบรับตรงอิสระ 1 :

⇒สมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 15 มกราคม 2565

⇒ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 28 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบรับตรงอิสระ2

⇒สมัคร วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สอบ : วันที่ 12 มีนาคม 2565

⇒ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 23 มีนาคม 2565

 

รอบรับตรงอิสระ 3

⇒สมัคร วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565

⇒สอบ : วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่  25 พฤษภาคม 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 945 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏศิลปศึกษา สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ภาษาจีน  กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มวิชา การท่องเที่ยว,การโรงแรมและบริการ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ การพัฒนาชุมชนและสังคม กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน การบริหารงานท่องถิ่น) กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวนรับทั้งหมด 210 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สถาปัตยกรรมภายใน กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 470 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, การตลาดดิจิทัล) การจัดการสารสนเทศธุรกิจสำหรับผู้ประกอบดิจิทัล การบัญชี นวัตกรรมการสื่อสาร กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล ) นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์  กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ จำนวนรับทั้งหมด 160 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

⇒2,255 ที่นั่ง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5. ค่าสมัครสอบ

⇒ไม่ได้ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *