Breaking News

รับตรง62 ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เส้นทางพิชิตฝัน

1.1 ขายและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 1  อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์   วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   (ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.)
 *1.2  ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ   วันที่ 1 มีนาคม 2562
 1.3  สอบข้อเขียน   วันที่ 4 มีนาคม 2562
 *1.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 8 มีนาคม 2562
 1.5  สอบสัมภาษณ์และทดสอบตาบอดสี   วันที่ 11-12 มีนาคม 2562
 *1.6  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรม   วันที่ 15 มีนาคม 2562
 1.7  ลงทะเบียน   วันที่ 1-10 เมษายน  2562
*1.8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม   วันที่ 12 เมษายน  2562
1.9 รายงานตัว, ปฐมนิเทศ   วันที่ 19 เมษายน  2562
1.10 เปิดการฝึกอบรม   วันที่ 22 เมษายน  2562
1.11 กิจกรรมพลังกลุ่มและความสุข   วันที่ 7-9 มิถุนายน  2562

 

ค้นหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

ประกาศนียบัตรผุ้ช่วยทันตแพทย์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

50 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า)

อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ความรู้ก่อนสอบเข้าฝึกอบรมฯ                                                              80  คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ                                                                               20  คะแนน

สอบสัมภาษณ์                                                                                 100  คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัครประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์

สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ใบเกรด)

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน

รูปถ่ายสี  หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนสมัคร) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป)

หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ

ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในส่วนราชการต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่อนุญาตให้ลาฝึกอบรมแบบเต็มเวลา

สำหรับผู้กำลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *