Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กระทู้จากใจรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง! รีวิวชีวิตเด็ก60 กว่าจะสอบติดนักศึกษาทุน คณะพยาบาลศาสตร์

พื้นหลังจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อเกมส์นะครับ   วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ก่อนที่ผมจะสอบติด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนอื่นก็ขอเล่าหน่อยนะค …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 โดยวิธีพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รับตรงพร้อมทุน60 โดยวิธีพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขช รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องม …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะคร …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนฟรี โครงการจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี2560

  ทุนเรียนฟรี โครงการจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่อ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2560

รับตรง60 โดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่3 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

รับตรง60 รอบที่3 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้อง …

อ่านต่อ »

ทุนการศึกษาเรียนฟรี มีเงินเดือนให้ศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทุนการศึกษาเรียนฟรี มีเงินเดือนให้ศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้อ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PATและเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2560

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PATและเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบใ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โครงการสถาภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับตรง60 โครงการสถาภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใ …

อ่านต่อ »