Breaking News

ทุน65 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

กสศ ประกาศรายละเอียดระเบียบการัรบสมัคร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับสมัคร รับตรงพร้อมทุน65 อีกครั้ง

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุน65 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

 

อัพเดทวันที่ 19/5/2563

 

กำหนดการรับสมัคร

สำหรับสถาบัน  ไม่เกี่ยวกับน้องๆนักเรียนม.6หรือเทียบเท่า

ประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์ถิ่น : ประมาณเดือน พฤษภาคม 2564

กลศ เปิดรับข้อเสนอโครงการจากสถานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ : เดือนมิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม : เดือนสิงหาคม 2564

 

สำหรับน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า

⇒ประกา่ศรับสมัคร : เดือนตุลาคม 2564

⇒สถาบันทำการคัดเลือกนักเรียน : เดือนพฤศจิกายน 2564

⇒เข้าค่ายเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้รับทุน : เดือนธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน : เดือนมกราคม 2565

เช็ครายละเอียดแต่ละมหาวิทยาลัยได้แล้ว

 

เนื่องจากพี่นัทได้เข้าใจผิดเรื่องกำหนดการครูรักษ์ถิ่น จึงต้องขออภัยมาณที่นี่ พี่นัทจะติดตามข่าวอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้น้องๆได้รับข่าวสารที่ถูกต้องที่สุด ขออภัยมาณที่นี่

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

สำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบเข้า

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

⇒มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

⇒มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

⇒มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

หลักสูตรการประถมศึกษา

⇒มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⇒มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

⇒มหาวิทยาลัยราชภัฏภููเก็ต

 

2.ระเบียบการ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม จากปีที่แล้ว

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.จำนวนรับทั้งหมด

1,500 ทุน  ปีละ 300 ทุน

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒ต้องอยู่ในภูมิสำเนาอยู่ในตำบลในโรงเรียน ตั้งอยู่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒การสอบสัมภาษณ์

(โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการทดสอบข้อเขียน)

 

6.รายละเอียดของทุน

น้องๆจะได้รับทุนรวมมูลค่า 160,000 บาท/ปี

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/ปี ค่าที่พัก 2,000 บาท/คน/เดือน ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน

 

เมื่อน้องเรียนจบ จะได้รับบรรจุในการเป็นข้าราชการครูเพื่อกลับไปสอนภูมิสำเนาตามที่น้องอาศัย 6 ปี

*ไม่คิดจะใช้ทุน ไม่แนะนำให้สมัคร ทางผู้ให้ทุนต้องการครูที่ไปสอนตอนน้องจบมากกว่าจำนวนนักศึกษาจบมาแล้วไม่ใช้ทุนนะ

 

*รายละเอียดต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

7.ค่าสมัครสอบ 

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2565
    ดาวน์โหลด
  • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
    ดาวน์โหลด

รายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่พื้นที่ จังหวัดในการรับและใช้ทุน รอจากทางมหาวิทยาลัยประกาศอีกครั้ง

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

สวัสดีทุกท่านที่สนใจ สมัครทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการปฐมศึกษา
2. ทุนนี้จะเปิดให้รับสมัครอีกไม่กี่วันค่ะ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของ กสศ เท่านั้น แบ่งเป็น
2.1 เรื่องภูมิลำเนาต้องอยู่ในระดับตำบล ของโรงเรียนในประกาศที่แนบมานี้เท่านั้น อยู่มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ด้วยนะคะ พึ่งย้ายมาอยู่ ไม่มีสิทธิ์นะคะ พื้นที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะ #ยกเว้น ว่าเราไม่ได้นักศึกษาทุนในตำบลนั้น จึงจะทำการคัดเลือกตำบลที่ใกล้เคียง ย้ำนะคะ ว่าใกล้เคียง โดดข้ามไปไกลระดับอำเภอ หรือ จังหวัด ยังไม่มีนโยบายรับนะคะ

2.2 ฐานะ เรากำลังมองหานักเรียนที่มีฐานะยากจนถึงขั้น ยากจนพิเศษ เพื่อมาส่งเสริมการศึกษาให้เขาได้เป็นครูในท้องถิ่นของเขา เพราะฉะนั้น ใครมีพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นข้าราชการ หมดสิทธิ์ค่ะ มีบ้าน 2 ชั้น ขึ้นไป มุงด้วยหลังคากระเบื้องอย่างดี มีรถยนต์ รถไถ หมดสิทธิ์ค่ะ มีทรัพย์สินต่างๆ ที่แสดงถึงการมีรายได้ต่อหัว เกิน 3,000 บาท/หัว/เดือน หมดสิทธิ์ค่ะ ในส่วนตรงนี้ เรามีโปรแกรมคำนวณรายได้และต้องเก็บข้อมูลจากชุมชน เชิงประจักษ์
2.3 เกรดเฉลี่ย เรามองหา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ 2.5 เป็นต้นไป

ใครที่อ่านแล้ว พบว่า ไม่แน่ใจเรื่องเกณฑ์สอบถามเข้ามาได้

ใครที่อ่านแล้ว ไม่เข้าเกณฑ์ให้มองข้ามทุนนี้ไปก่อนนะคะ โปรดให้โอกาสเพื่อนที่ขาดโอกาส จริงๆก่อน หรือมีเพื่อนที่น่าจะเข้าเกณฑ์ โปรดบอกต่อเพื่อเป็นกุศล ส่วนเราอาจหาเรียนทุนอื่นไปก่อนนะคะ ทุนมีมากมายค่ะ ถ้าเราดีพอ และตื่นตัวอยู่เสมอ เราจะได้โอกาสที่ดีๆเสมอ
สู้ๆนะคะ ทุกคน

2 comments

  1. ขอทราบตรงนี้เพิ่มเติมนะค่ะ ไม่ทราบว่าที่ตั้งตำบลบ้านเรากับโรงเรียนจำเป็นต้องอยู่ตำบลเดี่ยวกันไหมค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *